Niebylec wczoraj i dziś - po 10 latach Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Niebylec wczoraj i dziś - po 10 latach

Album składa się z dwóch części: pierwszej, poświęconej samemu Niebylcowi, w której ukazano wszystkie instytucje gminne oraz drugiej dedykowanej każdej z 11 miejscowości wchodzących w skład Gminy.

Dodatkowo każda część podzielona została na część tekstową, w której przedstawiono historię każdej wsi oraz jej dzień dzisiejszy, a także część fotograficzną, zawierającą fotografie najbardziej charakterystycznych miejsc. Autorami albumu są sekretarz Gminy Antoni Chuchla, który jest autorem tekstów i który czuwał nad redakcją albumu, natomiast autorem fotografii jest Dawid Mazur z Jawornika. Album przybliża Gminę, pozwala na odkrycie jej piękna oraz wyzwala emocjonalne pokłady wrażliwości.

(ze wstępu)