Niech grają cymbały. Katalog z okazji Jubileuszu 40-lecia spotkań Cymbalistów. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Niech grają cymbały. Katalog z okazji Jubileuszu 40-lecia spotkań Cymbalistów.

Oddajemy w Państwa ręce publikację związaną z wyjątkowym wydarzeniem, jakim są coroczne Spotkania Cymbalistów - organizowane od samego początku w Wojewódzkim Domu Kultury.

Rzeszowskie Spotkania to unikatowy w skali kraju konkurs, realizowany niezmiennie od 1981 r. w pierwszym lub drugim tygodniu grudnia z wyłączeniem jednej jedynej edycji w 1983 roku. Na przestrzeni ostatnich 40 lat wydarzenia te realizowali pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury. Początkowo w gościnnych pomieszczeniach Klubu Turkus, potem w restauracji Bohema, a obecnie w sali widowiskowej WDK. Niezależnie, od zmieniających się warunków organizacyjno-finansowych, podczas każdej kolejnej edycji spotykali się tutaj nie tylko muzycy, ale także miłośnicy folkloru z całej Polski, a nawet - w kilku przypadkach - z zagranicy. Dzięki spontanicznym działaniom Jana Zołoteńki i jego słynnej już kreatywności kilkukrotnie zdarzało się, że do grona uczestników dołączali przygodnie spotkani węgierscy cyganie. W podobny sposób do współpracy zapraszani byli liczni dziennikarze regionalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych, czego śladem są zachowane do dziś archiwalne reportaże fotograficzne, radiowe i telewizyjne.
Bardzo ważnym aspektem tej publikacji, ale i całej działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, jest archiwizacja, popularyzacja, a tym samym ochrona przed zapomnieniem, działań związanych z tradycją budowania cymbałów i muzykowania na tym trudnym instrumencie. To dzięki wielu ludziom zaangażowanym w to przedsięwzięcie konkurs nie tylko rozrósł się i osiągnął rangę ogólnopolską, ale także znacząco poszerzyły się zasoby archiwalne Wojewódzkiego Domu Kultury, do których trafiły zarówno fotografie, jak i nagrania audio-video z większości realizowanych tutaj konkursów. Niewątpliwie spotkania w Rzeszowie były i są dla wielu młodych twórców inspiracją do kontynuowania - często rodzinnej tradycji oraz artystycznych poszukiwań nowego brzmienia i zastosowania cymbałów w współczesnych realizacjach estradowych.
Publikacja, którą trzymacie Państwo w ręku to także zbiór unikatowych archiwalnych zdjęć, przedstawiających najlepszych muzyków, mistrzów gry na cymbałach. WDK od lat gromadzi, archiwizuje i udostępnia te unikatowe materiały (także nagrania audio-video związane z tym wyjątkowym przedsięwzięciem) zarówno zainteresowanym tą tematyką pracownikom naukowym, jak i muzykom, animatorom oraz dziennikarzom, czego dowodem są liczne artykuły i publikacje. Warto tutaj wspomnieć o dwóch, tematycznie związanych z tym aspektem kulturowym, multimedialnych wydawnictwach WDK w Rzeszowie wydanych w 2005 i 2008 roku.
W 2021 r. obchodzimy znaczący Jubileusz 40-lecia tej znakomitej inicjatywy, która od wielu już lat wspierana jest finansowo i organizacyjnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz - tradycyjnie już - przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na czele z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem. W prezentowanej publikacji o znamiennej nazwie: Nasi Cymbaliści 40 lat Spotkań Cymbalistów znajdą Państwo nie tylko fachową wiedzę związaną z genezą samego instrumentu, ale także będą mogli Państwo prześledzić i zapoznać się z sylwetkami muzyków, jurorów i pracowników naszej instytucji, bez których całe to przedsięwzięcie nie mogłoby istnieć.
Przez lata formuła Spotkań Cymbalistów ewoluowała, dostosowywała się do zmieniających się zainteresowań i uwarunkowań. W 1982 r. wprowadzono kategorię młodzieżową, w 1991 r. kategorię dziecięcą. Ponadto przyznawano nagrody specjalne m.in. dla „Najmłodszego uczestnika konkursu”, „Nagrodę dla najlepszego nauczyciela cymbalistów”, „Nagrodę dla budowniczego cymbałów”, „Nagrodę dla najstarszego wiekiem uczestnika Spotkań Cymbalistów”. W 2011 po raz pierwszy w Rzeszowie wystąpili cymbaliści i kapele z województwa dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. W 2011 r. wprowadzono do regulaminu zapis pozwalający wykonać uczestnikom jeden utwór pozakonkursowy, spoza nurtu muzyki ludowej.
Korzystając z okazji i możliwości chciałbym w tym miejscu zachęcić do lektury naszej publikacji oraz podziękować licznym przyjaciołom i partnerom organizacyjnym, oraz wszystkim zaangażowanym w tę, cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem, inicjatywę. Dziękuję również Pani Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi za nieoceniony wkład finansowy w organizację tegorocznego przedsięwzięcia.

 

Damian Drąg

 

Redakcja: Agnieszka Balawejder, Maria Kula
Wydawca: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Rzeszów 2021
ISBN 978-83-87773-58-8
Ilość stron: 126.