NOWOSIELCE KOZICKIE – SEŃKOWA. Ocalone Wspomnienia Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

NOWOSIELCE KOZICKIE – SEŃKOWA. Ocalone Wspomnienia

Nowosielce Kozickie, zamiennie nazywane Seńkową, jeszcze do II wojny światowej były wioską mieszaną etnicznie, wyznaniowo i kulturowo. Żyli tu obok siebie i ze sobą ludzie wierzący w tego samego Boga, ale wyznający odmienną nieco religię: grekokatolicy, rzymsko-katolicy i Żydzi. Pamiętali czasy, które w symboliczny sposób oddaje zdanie wypowiedziane przez Marię Sidor: O czwartej po południu były nieszpory w kościele. Szli wszyscy. Na nieszpory to już nie było mowy, czy ten rzymsko-katolik, czy greko-katolik. Wszyscy szli. Byś się nie zorientowała, kto jest Rusin, kto Polak. Zresztą na Wielkanoc, na rezurekcję, czy na pasterkę też szli Rusini z Polakami.

To właśnie tu, w Nowosielcach Kozickich, na przestrzeni kilku wieków i kilkuset metrów stały świątynie dwóch różnych obrządków: kościół i cerkiew. To tu do kościoła parafialnego szli na niedzielną mszę i nabożeństwa mieszkańcy z odległej Roztoki,
Grąziowej, Jureczkowej, Trzciańca i Krzywego, Wojtkowej, Netrepki i Wojtkówki oraz Ropienki. Tu także znajdowała się filia cerkwi w Wojtkowej – cerkiew p.w. Przeczystej Bogarodzicy. To tu była szkoła powszechna prowadzona przez Siostry Służebniczki NMP – szkoła, która w pewnym okresie była najlepszą w powiecie dobromilskim. To także w Nowosielcach działał Związek Katolicko-Społeczny, Kółko Rolnicze, czytelnia
Towarzystwa Oświaty Ludowej i chór kościelny. To tu mieszkała niewielka społeczność żydowska. Był dwór i duże gospodarstwo dworskie prowadzone początkowo przez rody szlacheckie, później przez rodzinę żydowską. W samej wsi mieszkało przed II wojną
światową ponad 500 osób.


Redakcja: Monika Mazurczak-Kaczmaryk
Autorzy tekstów: Patrycja Podkalicka, Justyna Podolak, Kamil Podolak, Damian Podolak, Dawid Dziadosz, Karolina Gudalewicz, Marta Madej, Joanna Hałajczak,
Radek Hałajczak, Wojciech Żółczyński, Wojtek Morko
Nakład: 500 egz.
Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru
Wojtkowa 2012
Wydanie I
ISBN 978-83-933995-0-5

 

Publikacja jest kontynuacją projektu pt. Zanim pójdziemy w świat daleki..., realizowanego w 2011 roku w Nowosielcach Kozickich. Powstała w ramach projektu Zmieńmy rzeczy bieg, póki na to czas w 2012 roku i została sfinansowana ze środków Fundacji Wspomagania Wsi.