Pieszo po Husowie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Pieszo po Husowie

Publikacja "Pieszo po Husowie" powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Dobra Strona Wsi Husów, by umożliwić szerszemu gronu dostęp nie tylko do zdjęć, ale również okazji do osobistego przeżywania krajobrazu i zapoznania się skrótowo z historią wsi.

Inicjatywa polegała na wytyczeniu tras pieszych wędrówek po terenie sołectwa Husów, wykonaniu dokumentacji fotograficznej znajdujących się na jego terenie atrakcji turystycznych oraz zebraniu i uporządkowaniu informacji ich dotyczących. Finałem tych działań było wydanie przewodnika  „Pieszo po Husowie”, którego głównym celem było promowanie lokalnych atrakcji turystycznych wśród mieszkańców gminy, jak również wśród osób spoza niej, a także propagowanie wiedzy o miejscowości Husów.

Redakcja: Marek Ambicki, Monika Barycka, Marcin Bembenik, Iwona Nosek
Wydawca: Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów
Husów 2021
Oprawa: twarda
Ilość stron: 42