Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera

Najobszerniejsze, wielostronne i wieloaspektowe opracowanie na temat twórczości Janusza Szubera, pod redakcją Jolanty Pasterskiej i Magdaleny Rabizo-Birek.

Publikacja zawiera 30 szkiców, rozpraw i esejów znakomitych badaczy i znawców współczesnej literatury z wielu, nie tylko polskich ośrodków akademickich, zapis dyskusji panelowej oraz kompletną bibliografię podmiotową i przedmiotową twórczości sanockiego poety.
Artykuły ilustrują barwne reprodukcje prac plastycznych z dedykowanej Januszowi Szuberowi wystawy „Światło pamięci”.

Redakcja: Jolanta Pasterska, Magdalena Rabizo-Birek
Projekt okładki: Marlena Makiel-Hędrzak
Wydawca: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria naukowa]
Rzeszów 2008
ISBN 978-83-60825-11-2
Ilość stron: 387
Oprawa: miękka