Stanisław Bąk, Markowska Orkiestra Dęta 1913-2013 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Stanisław Bąk, Markowska Orkiestra Dęta 1913-2013

Publikacja omawiająca istnienie Markowskiej Orkiestry Dętej ujętej na przestrzeni stu lat  i przedstawiająca bogatą ich działalność.

Orkiestra Dęta w Markowej powstała w roku 1913 z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszym dyrygentem został nauczyciel ówczesnej szkoły, Tomasz Jarosławski i już 3 maja 1913r. orkiestra zaprezentowała się w pochodzie przez wieś, wspólnie z Drużyną Bartoszową. Występem z prawdziwego zdarzenia nowo powstałej orkiestry, był koncert na zlocie Drużyn Bartoszowych powiatu przeworskiego, który odbył się 3 maja 1914 r. w Gaci. Z chwilą wybuchu I wojny światowej orkiestra przerwała swą działalność, by wznowić ją ponownie po zakończeniu wojny w 1919 roku.
Orkiestra brała udział w ważnych wydarzeniach politycznych kraju – grała podczas wizyty premiera Wincentego Witosa w 1931 r. w Markowej, natomiast 29 czerwca 1936 r. wzięła udział w wiecu antysanacyjnym w Nowosielcach.
15 sierpnia 1944 r., po przerwie spowodowanej II wojną światową, orkiestra witając wojska wyzwalające Markową odegrała marsze i Hymn Polski.
 

Autor: Stanisław Bąk
Wydawca: Gmina Markowa
ISBN 978-83-937488-0-8
Oprawa: miękka
Ilość stron: 42