W sercu Puszczy. Ziemia Mielecko-Kolbuszowska Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

W sercu Puszczy. Ziemia Mielecko-Kolbuszowska

W sercu Puszczy. Ziemia Mielecko-Kolbuszowska

Pod redakcją: Adriany Pyszkowskiej

To nowe, ekskluzywne wydawnictwo, które na niemal 400 stronach i ponad 350 fotografiach prezentuje przyrodę Puszczy Sandomierskiej oraz dziedzictwo kulturowe ziemi mielecko-kolbuszowskiej.
W widłach Wisły i Sanu rozciągała się niegdyś prastara puszcza. Ziemia mielecko-kolbuszowska była jej sercem. Dziś na zachód od Wisłoki przeważają obszary o charakterze rolniczym, natomiast na wschód od niej – bezkresne lasy. Pomimo że nie są one tak rozległe jak dawniej, Puszcza Sandomierska nadal stanowi jeden z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Majestatyczne bory sosnowe z fragmentami dębiny i buczyny, rozlewiska i stawy, malowniczo meandrujące rzeki, tajemnicze bagna i torfowiska, śródlądowe wydmy, nietknięte ludzką ręką ostępy – wszystko to tworzy cenny ekosystem, ostoję dzikich zwierząt, w tym łosi, licznych drapieżników i niemal dwustu gatunków ptaków.

W puszczańskim krajobrazie kulturowym wyróżniają się sięgające dawnych dziejów zamki, pałace i dwory, z najcenniejszymi w Rzemieniu, Przecławiu, Weryni oraz Niwiskach. Natrafimy tu także na niekwestionowane perły architektury drewnianej – siedemnastowieczne kościoły w Cmolasie, Porębach Dymarskich i Gawłuszowicach, a także gromadzące rzesze wiernych sanktuaria z cudownymi obrazami, otoczonymi kilkusetletnim kultem, jak choćby te w Ostrowach Tuszowskich, Padwi Narodowej czy Chorzelowie. Ślady dawnej wielokulturowości tych ziem znajdziemy na cmentarzach ewangelickich w Czerminie i Sarnowie, gdzie pochowano józefińskich osadników niemieckich i ich potomków. Jednak solą tej ziemi są Lasowiacy – lud wytrwały, zaradny i pracowity, z barwnym folklorem, bogactwem obrzędowości, rzemiosła oraz tradycji. To jak żyli, mieszkali i pracowali można zobaczyć w naszym skansenie, który jest jednym z bohaterów tego niezwykłego wydawnictwa.
Autorami fotografii są: Andrzej i Zbigniew Kożuchowscy, Piotr Morawski, Tadeusz Poźniak, Dariusz Tyrpin,  Hubert Sobiczewski, Krzysztof Motyka, Krystian Kłysewicz, Jacek Stankiewicz i inni. Autorem tekstu jest Marek A. Stańkowski.

Format: 240 x 300 mm
Wydawnictwo: Libra
Rzeszów, 2023 rok
ISBN 978-83-969289-9-3
Okładka twarda
Liczba stron: 384.