Zarys dziejów sokolstwa niżańskiego (1903–1939) Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Zarys dziejów sokolstwa niżańskiego (1903–1939)

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku w listopadzie 2021 r. wydało swoją najnowszą publikację pod tytułem Zarys dziejów sokolstwa niżańskiego (1903–1939). Jej autorką jest Karolina Kutyła.

Monografia wpisuje się w nurt badawczy, który jest coraz częściej obecny w pracach historycznych, wpisując się w tematykę „małych ojczyzn”. Publikacja przybliża dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nisku, które miało nieoceniony wkład w rozwój sportu, było wspaniałym animatorem działań kulturalnych, a przede wszystkim wychowało szeregi niżańskiej młodzieży w duchu patriotycznym, która zdała egzamin w walkach o odzyskanie niepodległości Polski.

Tło dla opowieści o działalności niżańskiej organizacji stanowi historia powstania, działalności i idei przyświecających ruchowi sokolemu na ziemiach polskich. Z kolejnych  kart dowiedzieć się można, jak wyglądały początki ruchu sokolego w Nisku, jak rozwijała się działalność stowarzyszenia na niwie sportowej, kulturalno-oświatowej i patriotycznej.

W publikacji przedstawione są wiadomości, do których dotarli dotychczasowi badacze tematu oraz fakty ustalone niedawno, dzięki owocnym poszukiwaniom poczynionym w archiwalnej prasie. Mimo, że ocalało niewiele materiałów źródłowych, udało się wypełnić kilka białych plam i naszkicować pełniejszy obraz niżańskiej organizacji. Podróż w czasie ułatwiają liczne fotografie ilustrujące przedstawiane treści.

ISBN 978-83-956680-2-9

Wydawca:

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku
ul. T. Kościuszki 9, 37- 400 Nisko
tel. (15) 841 21 44, e-mail: ncksokol@interia.pl

Publikacja do nabycia w siedzibie NCK „Sokół” w Nisku oraz w księgarni regionalnej wydawnictwa „Sztafeta”.

Notka o autorze

Karolina Kutyła mgr filozofii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, od 2018 r. pracownik Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, w którym pełni funkcję koordynatora Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Twórca czasowych wystaw o tematyce historycznej i prezentujących dorobek lokalnych twórców. Jest m.in. autorką stałych ekspozycji „Poddasze pełne wspomnień” (GOKSTiR w Jarocinie), „Jest takie miejsce… Nisko – osada, wieś królewska, dobra kameralne, powiat, miasto” (NCHiT w Nisku), wystawy poświęconej historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nisku (NCK „Sokół” w Nisku). Członek zespołu redakcyjnego „Niżańskiego Zeszytu Historycznego”. Twórca projektów edukacyjnych z zakresu historii lokalnej.