5. Karpackie Biennale Sztuki Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

5. Karpackie Biennale Sztuki

30.10-13.11.2020
Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza do udziału w Karpackim Biennale Sztuki.

Tegoroczne Karpackie Biennale Sztuki jest pretekstem i motywacją do prezentacji różnorodnych postaw twórczych, pobudzania artystycznej aktywności twórców nieprofesjonalnych. Celem jest konfrontacja artystów reprezentujących wszelkie stylistyki i formuły artystyczne poprzez prezentację prac zaliczanych do szeroko pojętej grupy sztuk wizualnych.

Biennale ma za zadanie integrować środowisko plastyczne wokół cyklicznego wydarzenia artystycznego oraz poszukiwać nowych indywidualności twórczych, odkrywać młode lub nieznane talenty artystyczne. Zwieńczeniem Biennale będzie zbiorowa wystawa oraz wydawnictwo w postaci katalogu zawierającego reprodukcje prac oraz sylwetki twórców.

  • Karpackie Biennale Sztuki, etapy: przegląd w formie konkursu, wystawa pokonkursowa
  • Organizator konkursu: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
  • Termin nadsyłania zgłoszeń i prac: 13 listopada 2020.

Kategorie: malarstwo lub rzeźba

Adresaci: artyści nieprofesjonalni oraz uczniowie i absolwenci szkół średnich o profilu plastycznym (osoby pełnoletnie) Informacje dodatkowe: jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwie prace w jednej kategorii. Prace nie mogą być wykonane zespołowo i muszą być własnością autora

Wyniki: termin zostanie podany na stronie internetowej organizatora

Szczegóły, regulamin, karta zgłoszenia i inne dokumenty: www.rckp.krosno.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prac oraz zgłoszenia swojego udziału w przeglądzie, płatności oraz wystawy pokonkursowej dostępne w Regulaminie (dokument zawiera również kartę zgłoszenia oraz wzór metryczki).