„Bruśnieńskie krzyże przydrożne. Historia w kamieniu”. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Bruśnieńskie krzyże przydrożne. Historia w kamieniu”.

25.09.2021, godz. 16:00
Radruż 13, Budynek muzealny w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie

Wernisaż wystawy odbędzie się w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Już w najbliższą sobotę, 25 września 2021 r., o godz. 16, w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Bruśnieńskie Krzyże Przydrożne. Historia w kamieniu”. Wystawa została przygotowana przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej, we współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie, a głównym partnerem operacyjnym jest Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

Wydarzenie jest efektem spotkania Tomasza Stelmaskiego, artysty fotografika z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, z Grzegorzem Ciećką – zamieszkałym w Horyńcu-Zdroju regionalistą i pasjonatem kamieniarstwa bruśnieńskiego. Organizatorem i koordynatorem projektu jest Daniel Potkański.

Czarno-białe fotografie wykonane techniką tradycyjną uchwycają fenomen bruśnieńskich krzyży przydrożnych w ostrym surowym świetle. Chropowatość faktury kamienia zostanie podkreślona przez żywą obecność oryginalnych artefaktów w przestrzeni wystawy.

Wystawa jest elementem projektu „Fenomen sztuki kamieniarskiej ze Starego Brusna na Roztoczu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Tomasz Stelmaski

Tomasz Stelmaski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiował na Wydziale Grafiki. Dyplom obronił z wyróżnieniem, a jego prace były prezentowane na prestiżowym coming-oucie ASP 2020. Współzałożyciel i organizator grupy artystycznej Turboposter. Organizator wystawy oraz konkursu plakatowego we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Kulturowej, współorganizator wystaw 26. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. Członek grupy artystycznej Kissprint oraz Genius Loci w Pałacu Królewskim w Wilanowie. Zajmuje się przede wszystkim fotografią, plakatem, grafiką wydawniczą oraz artystyczną.

Daniel Potkański

Daniel Potkański od 2013 roku angażuje się w działania na rzecz zachowania i promocji wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej. Przewodnik górski zrzeszony w kole SKPB Warszawa. Z ramienia Fundacji Dziedzictwa Kulturowego organizator prac inwentaryzacyjnych na Polskich Inflantach na Łotwie i projektów edukacyjno-wolontariackich na cmentarzach tatarskich w woj. lubelskim oraz cmentarzach żydowskich woj. mazowieckiego. Ponadto, od lat zaangażowany w działania za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i miasta Krzemieniec w obwodzie Tarnopolskim, gdzie z ramienia Towarzystwa Tradycji Akademickiej prowadzi prace porządkowe na zabytkowych nekropoliach i animuje działania edukacyjne. Z powodzeniem realizował projekty ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Wolności, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika".

Grzegorz Ciećka

Grzegorz Ciećka jest działaczem społecznym i kulturalnym, regionalistą. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016 i 2020, którego efektem była inwentaryzacja, kamiennych krzyży i figur bruśnieńskich, przeprowadzona w dwóch etapach (strona projektu www.kamiennekrzyze.pl). Członek Stowarzyszenia "Tegit et Protegit" w Horyńcu-Zdroju, Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza "Folkowisko" w Gorajcu. Doradca merytoryczny stypendysty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego artysty rzeźbiarza ludowego Józefa Lewkowicza w zakresie reaktywacji ludowej kamieniarki bruśnieńskiej i drzeworytu płazowskiego w 2020 roku (strona projektu – www.jozeflewkowicz.eu). Współtwórca lokalnej galerii sztuki w dzwonnicy przy cerkwi w Gorajcu, w której od 2017 roku organizowane są wystawy (strona galerii www.facebook.com/galeriasztukigorajec/). Członek kroniki twórców z pasją ziemi lubaczowskiej www.kronika.ziemialubaczowska.pl

Więcej informacji nt. projektu: 

Dodatkowe informacje: Lokalizacja budynku, w którym odbędzie się wernisaż.