Festiwale będą bardziej odpowiedzialne wobec przyrody i otoczenia. Przyjęto Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu

8-16.02.2020

„Naszym celem jest zachęcanie do poszanowania natury i siebie nawzajem” –  Kilkanaście festiwali i organizatorów wydarzeń z całej Polski opracowało Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali, tym samym deklarując współpracę i działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

W dniach 8-9 lutego z całej Polski do Chutoru Gorajec przyjechali organizatorzy festiwali, a także przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, samorządowych i grup nieformalnych. W wyniku dwudniowych warsztatów opracowano zbiór ogólnych zasad i dobrych praktyk dotyczących ekologii i kontaktów ze społecznością, którymi warto kierować się przy planowaniu wydarzeń.

Wśród uczestników spotkania znalazły się różnego rodzaju inicjatywy: począwszy od dużych festiwali, które przyciągają kilkanaście tysięcy uczestników jak Cieszanów Rock Festiwal czy Pannonica Festival, przez wydarzenia średniej wielkości, do których należy np. Festiwal Folkowisko, Mikołajki Folkowe i Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia”, po kameralne wydarzenia/spotkania jak Festiwal Wędrowiec czy Zlot Przyjaciół Karczaka. Głównym celem zjazdu było nawiązanie współpracy w celu wykorzystanie synergii doświadczeń i działań do rozwiązania problemów, z którymi borykają się organizatorzy wielu wydarzeń.

Planujemy współdziałać i wspierać się nawzajem. Organizacje utożsamiające się z ideą zachęcamy do przyjęcia Kodeksu, jako drogowskazu dla swoich inicjatyw i przyłączenia się do nieformalnej sieci odpowiedzialnych festiwali, czyli organizacji deklarujących chęć działania w oparciu o Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali” – mówi Maciej Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, jeden z inicjatorów spotkania. 

Więcej informacji o Kodeksie/inicjatywie:

Facebook oraz kontakt e-mailowy.