„Fizyka średniowiecznych machin bojowych…” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Fizyka średniowiecznych machin bojowych…”

11.06.2022, godz. 12:00
Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy, teren Politechniki Rzeszowskiej

Stowarzyszenie Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego zaprasza na wydarzenie „Fizyka średniowiecznych machin bojowych - czyli czym Kazimierz Wielki o Rzeszów wojował”.

Stowarzyszenie Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego

Zakon od niemal dwóch dekad zajmuje się rekonstrukcją i popularyzacją kultury materialnej i duchowej polskiego średniowiecza z naciskiem na przełom XIV i XV wieku, czyli czasy Grunwaldu.

W tym szczególnym roku - Roku Ignacego Łukasiewicza - powstał pomysł, by połączyć dwa główne nurty obecne w życiu tego wielkiego polskiego wynalazcy: umiłowanie Ojczyzny i Nauki.

Projekt:

Fizyka średniowiecznych machin bojowych” ma więc nie tylko ożywić kolejny aspekt świetnej historii Polski, ale także rozbudzić zainteresowanie fizyką i innymi naukami ścisłymi, których wykorzystanie stało za wieloma sukcesami polskiego oręża. A podkreślić tu trzeba, że polska myśl techniczna związana z wojskowością liczy już przeszło 1000 lat...

Podczas wydarzenia, które jest współfinansowane z Programu „Podkarpackie - przestrzeń otwarta”, a którego partnerami są:

  • Województwo Podkarpackie,
  • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
  • Stowarzyszenie Ars Scientia,
  • Studenckie Koło Naukowe Fizyków Bozon,

zobaczyć będzie można repliki średniowiecznych machin miotających, skorzystać z ich funkcjonalnych modeli redukcyjnych, dowiedzieć się sporo na temat ich historii i mechaniki działania, a także skorzystać z rozlicznych atrakcji oferowanych przez rozbite tego dnia obozowisko rycerskie z epoki Grunwaldu.