„Impresje przemyskie” w Arboretum Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Impresje przemyskie” w Arboretum

1-30.10.2020
Bolestraszyce 130, Arboretum i Zakład Fizjografii

Arboretum w Bolestraszycach zaprasza na wystawę „Impresje przemyskie” autorstwa Helgi Marii Radochońskiej.

Helga Maria Radochońska, artystka malarka obecnie profesjonalnie zajmuje się malarstwem pejzażowym, które jest jej życiową pasją. Stały kontakt z przyrodą, cały otaczający ją świat natury dostarcza jej nieustannie motywów, które skrzętnie przenosi na płótna wykonując je techniką olejną. W latach 2011 do 2019 Pani Maria studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu z uzyskaniem dyplomu magistra sztuki w specjalności malarstwo, także na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w specjalności projektowania graficznego i nowych mediów w połączeniu z grafiką, fotografią i rzeźbą.

Historia powstawania Arboretum w Bolestraszycach śledziła od jego początków, cieszyły ją wszystkie nowe zmiany, jego rozwój do dzisiejszych osiągnięć. Kontakt z przyrodą tego miejsca dostarczał motywów jej malarstwu, jak też wszystko, co dotyczyło klimatów całego Pogórza Przemyskiego. W tym momencie należy wspomnieć, co wpłynęło na zachłyśnięcie się tymi urokami, co powodowało to dogłębne zainteresowanie. Otóż Bolestraszyce były rodzinną wioską urodzenia męża p. Marii, tu się urodził, wychował, ukończył szkołę średnią w Przemyślu i wyemigrował na Śląsk Dolny w celu dalszego kształcenia. Jego losy związane były ze stałymi odwiedzinami rodziców, braci i sióstr, kolegów, znajomych i młodsze pokolenie Radochońskich, w towarzystwie małżonki Marii. Z tą ziemią, tym regionem p. Maria była związana uczuciowo i mimo, że pozostała sama, to więzy rodzinne trwają nadal i jej obecność na tych terenach wciąż służy jej malarstwu. Wystawę tę dedykuje wszystkim tym spoczywającym na cmentarzu Bolestraszyckim i całej rodzinie i znajomym żyjącym na Ziemi Przemyskiej. Urzeczywistnienie tej wystawy jest spełnieniem jej marzeń i nieodpartym pragnieniem, pokazania swoich dzieł malarskich, w które tchnęła swoje uczucia do tej ziemi. Dyrekcji Arboretum, Jego pracownikom dziękuje za okazaną życzliwość spełnienia jej marzenia. Wszystko, co związane jest z Ziemią Przemyską nadal będzie służyć jej realizowaniu się w sztuce pięknej.

Helga Maria Radochońska Opole, 27 lutego 2020 r.