Julian Przyboś - poeta z Podkarpacia Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Julian Przyboś - poeta z Podkarpacia

1.03-3.04.2021
Rzeszów, ul. Sokoła 13, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na wystawę zorganizowaną w 120. rocznicę urodzin Juliana Przybosia. Ekspozycję można zwiedzać od 1 marca do 3 kwietnia 2021 r.

Wystawa przygotowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie jest wspomnieniem o Julianie Przybosiu, czołowym poecie XX-lecia międzywojennego, eseiście, tłumaczu, teoretyku literatury, członku Polskiej Organizacji Wojskowej i uczestniku wojny polsko-bolszewickiej.

Julian Przyboś urodził się 5 marca 1901 r. jako piąte dziecko w rodzinie chłopskiej, w Gwoźnicy Dolnej pod Strzyżowem. Po ukończeniu szkoły powszechnej w swojej rodzinnej wsi, rozpoczął naukę w I Gimnazjum w Rzeszowie. Po jej zakończeniu, podjął studia polonistyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajął się również działalnością literacką. W 1923 r. ukończył studia (bez dyplomu) i rozpoczął pracę jako nauczyciel.

Do wybuchu II wojny światowej redagował kilka czasopism literackich, wydawał kolejne tomy wierszy, uczestniczył w życiu artystycznym w Polsce i za granicą. W latach 1939-1945 przebywał najpierw we Lwowie, potem w rodzinnej Gwoźnicy, cały czas publikując i organizując działalność środowisk literackich, zarówno oficjalnie, jak i w konspiracji. W 1944 r. został kierownikiem Wydziału Informacji i Propagandy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a także pierwszym prezesem reaktywowanego Związku Zawodowego Literatów Polskich. Zakładał Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik" i pracował w składzie kolegium redakcyjnego tygodnika „Odrodzenie".

W 1945 roku został członkiem PPR (od 1949 PZPR). W latach 1947-1951 mieszkał w Szwajcarii jako poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny PRL. Powróciwszy do kraju, do 1955 r. pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Po wykonaniu kary śmierci na Imrem Nagyu w 1958 r., na znak protestu, wystąpił z PZPR. W 1966 objął stanowisko wiceprezesa PEN Clubu i jako jego przedstawiciel wyjechał do USA, a także do Francji i Gruzji. Zmarł 6 października 1970 r. podczas obrad II Międzynarodowego Zjazdu Tłumaczy Literatury Polskiej w Warszawie.

Na przygotowanej w WiMBP wystawie prezentujemy część dorobku literackiego poety, w tym m. in.: rękopiśmienny tomik „Póki my żyjemy” składający się z 20 utworów lirycznych oraz publikacje poświęcone twórczości i życiu pisarza z naszego regionu.

Uzupełnieniem wystawy są fotografie wykonane przez KAW pt. „Julian Przyboś życie i twórczość", opracowane przez Zbigniewa Wawszczaka z informacjami na temat ważnych faktów z biografii poety, także z uroczystości pogrzebowej, która odbyła się 10 października 1970 r. Całość dopełnia plakat zapraszający na spotkanie autorskie organizowane przez naszą Bibliotekę, zaproszenie na sesję naukową poświęconą życiu i twórczości Juliana Przybosia, płyta analogowa z wierszami czytanymi przez autora, kroniki biblioteczne z fotografiami i z osobistym wpisem pisarza oraz klepsydra.


Ekspozycję można zwiedzać od 1 marca 2021 r. do 3 kwietnia 2021 r. w holu głównym WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, w godzinach otwarcia biblioteki. Wstęp wolny!