"Ku czci bogów i ludzi. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Ku czci bogów i ludzi. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”

20.01.2023
Sanok, ul. Zamkowa 2, Sala Gobelinowa w podziemiach Zamku Królewskiego

Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na promocję książki i sesję naukową "Ku czci bogów i ludzi. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”

Program:

 • 12.00-12.10 Przywitanie uczestników i gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku Jarosława Serafina oraz prezentacja odkrytych skarbów
 • 12.10-13.10 Tomasz Bochnak: Skarby narzędzi metalowych w kulturze lateńskiej – zarys problematyki
 • 13.10-13.20 Dyskusja
 • 13.20-13.40 Piotr Kotowicz, Wojciech Blajer, Marcin Maciejewski: Skarby z okolic Sanoka – historia, okoliczności odkrycia, założenia projektu
 • 13.40-14.00 Wojciech Blajer, Tomasz Bochnak, Katarzyna Skowron: Analiza typologiczno-stylistyczna i chronologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II), Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze) oraz Międzybrodziu
 • 14.00-14.20 Kamil Nowak: Technologia produkcji przedmiotów ze skarbów na podstawie obserwacji powierzchni przedmiotów
 • 14.20-14.40 Aldona Garbacz-Klempka, Piotr Jurecki: Analiza metaloznawczo-technologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II) Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze)
 • 14.40-15.00 Przerwa kawowa
 • 15.00-15.20 Marcin M. Przybyła: Badania magnetyczne kurhanów - oczekiwania i rezultaty
 • 15.20-15.40 Marcin Maciejewski: Różne a jednak podobne. Nowo odkryte skarby z okolic Sanoka na tle sytuacji osadniczej i kulturowej na terenie wschodniej części polskich Karpat
 • 15:40-16.00 Aldona Mueller-Bieniek, Katarzyna Cywa, Piotr Kuropka, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski: Nieobecne a jednak ważne: źródła organiczne w depozytach przedmiotów metalowych na przykładzie znalezisk z Woli Sękowej i Sanoka (Białej Góry)
 • 16.00-16.20 Dyskusja
 • 16.20-16.40 Prezentacja i promocja książki KU CZCI BOGÓW i LUDZI. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne

Wydarzenie jest częścią projektu: „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka” współfinansowanego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKDNiS (05579/21).