„Lwów w grafice – miasto, ludzie, wydarzenia” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Lwów w grafice – miasto, ludzie, wydarzenia”

14-28.09.2021
Przemyśl, ul. Konarskiego 9, Centrum Kulturalne, Galeria Hol

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do Galerii Hol na wystawę prezentującą Lwów na grafikach powstałych 200-300 lat temu.

Prezentowane prace to nie tylko świadectwo minionych epok, ale również w niektórych przypadkach to małe dzieła sztuki wykonane w kilkunastu różnych technikach, od miedziorytu i drzeworytu po współczesną grafikę komputerową.

Na grafikach uwieczniono budynki i inne obiekty architektoniczne Lwowa, zasłużonych mieszkańców oraz wydarzenia związane z miastem. Jest to, więc bardzo uniwersalna wystawa pokazująca Lwów w różnych wymiarach, od architektury, przez życie sakralne, wydarzenia polityczne, aż po codzienne życie mieszkańców. Wystawa obrazuje Lwów do roku 2012, kiedy to powstało ostatnie dzieło, grafika komputerowa Krystyny Grzegockiej.

Prezentowane zbiory oraz ich opisy pochodzą przede wszystkim z archiwum Janusza Wasylkowskiego, polonisty, dziennikarza, wydawcy (redaktora naczelnego „Rocznika Lwowskiego”) i literata. Ponadto wykorzystano zbiory  prywatne Bogdana Stanisława Kasprowicza i Tomasza Machna oraz materiałów z kwerendy przeprowadzonej we Lwowie, Wrocławiu i Krakowie.

Wystawa udostępniona przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w  Katowicach  za  zgodą Instytutu Lwowskiego Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich.

Zorganizowana w  Centrum Kulturalnym w  Przemyślu  w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów.