„Migawki z dni wojennych. Pilzno w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Migawki z dni wojennych. Pilzno w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945”

20.12.2019-29.02.2020
Pilzno, Muzeum Regionalne

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gminie Pilzno.

Wystawa prezentuje najważniejsze wydarzenia i fakty z okresu okupacji niemieckiej w mieście, udokumentowane zdjęciami, mapami, fotokopiami artykułów z ówczesnej prasy. Ukazuje kolejne dni, miesiące i lata okupacji, poczynając od zajęcia miasta przez wojska niemieckie, dramatyczną codzienność okupacyjną naznaczoną strachem i terrorem mieszkańców, bezwzględne egzekwowanie okupacyjnego prawa ustanowionego przez okupanta, aż po wyzwolenie miasta.