„Nie tylko bryki i wybryki” – wystawa ze zbiorów Krzysztofa Neuberga Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Nie tylko bryki i wybryki” – wystawa ze zbiorów Krzysztofa Neuberga

1-30.09.2022
Rzeszów, ul. Żeromskiego 2, Wypożyczalnia Muzyczna WiMBP w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na wystawę „Nie tylko bryki i wybryki” – szkolne dziedzictwo: zdjęcia, dokumenty, podręczniki i obiekty ze zbiorów Krzysztofa Neuberga

Wypożyczalnia Muzyczna zaprasza do obejrzenie ciekawej wystawy przygotowanej na odbywającą się we wrześniu jubileuszową 30. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, w tym roku realizowaną pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”.

„Nie tylko szkolne bryki i wybryki” – to wystawa pamiątek z przeszłości szkolnictwa polskiego: dokumentów, fotografii, podręczników szkolnych, czasopism dziecięcych, zeszytów szkolnych i wielu innych przedmiotów związanych z historią edukacji przełomu wieku XIX i XX. Prezentowane zbiory pochodzą z prywatnej – gromadzonej przez kilka lat - unikatowej kolekcji będącej świadectwem rangi edukacji, jej roli i znaczenia w kształtowaniu świadomości młodego pokolenia Polaków, bez względu na to w jakiem okresie historycznym przyszło im wzrastać i w jakim środowisku żyć.

Krzysztof Neuberg prezentuje swoje zbiory w wyjątkowych kolażach przygotowanych w kontekstach tematycznych związanych m.in. z edukacją artystyczną jak i anegdotycznych dotyczących wpisów i zachowań uczniów, rycin z życia szkolnego i fotografii.