Pamięć o Holokauście Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Pamięć o Holokauście

2-31.01.2020
Rzeszów, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów XII Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie została przygotowana wystawa podejmująca temat holocaustu, prześladowań i planowej eksterminacji ludności pochodzenia głównie żydowskiego, dokonanej podczas II wojny światowej przez władze III Rzeszy. Realizacja podjętego planu doprowadziła do śmierci w gettach i w obozach koncentracyjnych blisko 6 mln ludności żydowskiej. Wśród prezentowanych na wystawie książek ze zbiorów własnych Biblioteki, znajdują się liczne wydawnictwa podejmujące niezwykle bolesny temat holocaustu, upamiętniające ofiary i konfrontujące czytelnika z problemem nieludzkiej rzeczywistości II wojny światowej. W utworach tych ukazane są cierpienia i krzywdy niewinnych ludzi, których życia pozbawiano bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, czy wyznanie religijne, m.in.: „Holokaust: zrozumieć dlaczego”, „Holocaust: ludzie, dokumenty, pamięć”, „Wojna i ludobójstwo: krótka historia Holokaustu” i „Kulturowe wymiary ludobójstwa”. W gablotach wystawowych znajdują się również książki, które są wstrząsającymi wspomnieniami ocalałych, m.in. „Kronika getta warszawskiego”, „Cudem przeżyliśmy czas zagłady”, „Przeżyłam Oświęcim”, „Gehinom znaczy piekło: przeżyłem getto i dziewięć obozów”, „Gorzka wolność : wspomnienia ocalonej z Holocaustu”, „Nieznane zapiski o getcie warszawskim”, „Prawdziwa historia” oraz publikacje przedstawiające losy bohaterów, którzy ratowali Żydów, nie bacząc na grożącą im i ich bliskim śmierć, w tym także albumy: „Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady. Przywracanie pamięci”. Całość uzupełniają multimedia: filmy, płyty, audiobooki oraz karty z informacjami dotyczącymi ważnych faktów z historii zagłady ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. Ekspozycję można zwiedzać od 2 do 31 stycznia 2020 r. w holu głównym WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, w godzinach otwarcia biblioteki.