Piotr&Piotr Woroniec – Synergia Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Piotr&Piotr Woroniec – Synergia

26.02-21.03.2021
Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 18, Biuro Wystaw Artystycznych

Wystawa rzeźby i malarstwa – zaprasza Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

Piotr Woroniec – urodzony w Giżycku w 1955 roku. W latach 1970-1974 Liceum Ogólnokształcące w Nidzicy. Lata 1975-1977: Uniwersytet Ludowy we Wzdowie – reżyseria teatru amatorskiego. W latach 1977-1982 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie i Rzeszowie - filologia polska. Od roku 1995 członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Od 1992 do 1999 roku asystent scenografa w Teatrze kreatur w Berlinie (Niemcy). Od 2006 roku prowadzi „Galerię Sękową”| oraz organizuje coroczne Międzynarodowe Akcje Artystyczne przy Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Mieszka i pracuje w Woli Sękowej (Jaworowa), woj. podkarpackie.

Piotr Woroniec Jr – urodził się w Rzeszowie w 1981 r. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom uzyskał w 2005 w pracowni malarskiej prof. zw. dr hab. Ireny Popiołek-Rodzińskiej. Obecnie wykładowca w Zakładzie Malarstwa rodzimej uczelni. Od grudnia 2014 pełni funkcje Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego. W 2018 otrzymał tytuł doktora na Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych w dziedzinie: Sztuki Plastyczne pod opieką promotora prof. Janusza Karbowniczka.
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych. Autor filmów, instalacji. Brał udział w wielu wystawach, plenerach, festiwalach interdyscyplinarnych oraz projektach międzynarodowych jako uczestnik, kurator i inicjator m.in. : Europejski Stadion Kultury, cykliczne projekty Plac Sztuki w latach 2012-2014, Kultura od Kuchni – 2014/16, Art&Science, Topografia wolności, Śląski Kafka, Szyb-art 2011/16, Mur-art 2015, UNESCO -Art.2020.

Wielokrotnie wyróżniany i nominowany do nagród. W 2014 otrzymał Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Podkarpackiego. „Historia sztuki, zarówno dawnej jak też współczesnej zna sytuacje sukcesji artystycznej, jako dziedziczonej bądź równoległej kontynuacji indywidualnego, twórczego impulsu przekazywanego przez doświadczonego, starszego wiekiem „dawcę" młodszemu adeptowi. Niekiedy dotyczy to też sytuacji bezpośrednich, realizujących się w ramach ścisłych związków rodzinnych. Prywatna relacja ojca i syna mająca miejsce w przypadku obydwu Piotrów Worońców w ich artystycznej praktyce przekłada się na różne dziedziny plastycznej aktywności, którymi są rzeźba i malarstwo. Odmienność uprawianego przez nich rzemiosła jest zarazem tym, co wyróżnia ten związek na tle analogicznych sytuacji... „ – fragment tekstu do katalogu wystawy – Piotr Wójtowicz.