VII Krośnieński Turniej Jednego Wiersza ogłoszony! Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

VII Krośnieński Turniej Jednego Wiersza ogłoszony!

27.02.2020
Krosno, Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w Turnieju Jednego Wiersza

Tradycją stało się już, że w Światowym Dniem Poezji, młodzież krośnieńskich szkół prezentuje swoje wiersze w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. Aby wystąpić w finale Turnieju Jednego Wiersza należy do 27 lutego br. nadesłać 1 wiersz własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowany, ani nienagradzany w innych konkursach. Utwór należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Jury spośród nadesłanych wierszy wybierze ok. 15 utworów w każdej grupie wiekowej. Warunkiem udziału wiersza w Turnieju jest jego odczytanie przez autora lub osobę przez niego upoważnioną, podczas imprezy finałowej 20 marca 2020 r. 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie kl. VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Szczegóły w regulaminie na stronie Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

Konkursy honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Krosna.

                                                                                              Monika Machowicz