"Wokół dworu w dawnej Rzeczypospolitej" - konferencja Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Wokół dworu w dawnej Rzeczypospolitej" - konferencja

19.04.2024
Radruż 13, Zespół Cerkiewny w Radrużu – Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu zapraszają na konferencję pt. "Wokół dworu w dawnej Rzeczypospolitej", która odbędzie się w Zespole Cerkiewnym w Radrużu

Całość programu konferencji została podzielona na dwa bloki. W pierwszym zapoznamy się nad stanem badań dotyczących dworów, a w drugim poznamy studia przypadków wybranych założeń dworsko-pałacowych i zamków - informują organizatorzy.

W trakcie konferencji wysłuchamy prelekcji m.in. na temat pałaców i dworów wokół Lwowa, założeń dworsko-ogrodowych województwa lwowskiego, dziedzictwa i etosu dworu czy historii pałacu Feliksa Antoniego Łosia w Narolu. Uczestnicy będą mieli możliwość także bezpłatnego zwiedzenia Zespołu Cerkiewnego w Radrużu.

Konferencję zaszczyci grono znakomitych prelegentów. Plan konferencji:

 • 9.00–9.30 Otwarcie konferencji

Prowadzenie konferencji: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Sesja I – stan badań

 • 9.30–10.00 dr Zbigniew Beiersdorf. Dwory. Przegląd badań
 • 10.00–10.30 dr hab. Michał Kurzej (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pałace i dwory wokół Lwowa – stan zachowania na początku XXI wieku
 • 10.30–11.00 dr Rafał Nestorow (Instytut Sztuki PAN, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach). Założenia dworsko-ogrodowe województwa lwowskiego – stan zachowania na początku XXI wieku
 • 11.00–11.30 Prof. dr hab. Tadeusz Epsztein (Instytut Historii PAN). Znane i nieznane źródła do obrazu siedzib wielkiej własności ziemskiej w guberni kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej w XIX i na pocz. XX wieku
 • 11.30– 12.30 Dyskusja i zakończenie sesji I
 • 12.30–14.00 Przerwa

Sesja II – studia przypadków

 • 14.00–14.30 prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. Dziedzictwo i etos dworu
 • 14.30–15.00 prof. dr hab. Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Dwór Feliksa Antoniego Łosia w Narolu w latach 1765–1804
 • 15.00–15.30 dr Marcin Schirmer (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie). Zamek w Zawałowie jako przykład adaptacji dawnego obiektu obronnego na siedzibę ziemiańską
 • 15.30–16.30 Grzegorz Dąbrowski (Muzeum Kresów w Lubaczowie). Lubaczowskie Wzgórze Zamkowe w świetle badań archeologicznych
 • 16.30–17.00 Dyskusja i zakończenie sesji II
 • 17.00–18.00 Zwiedzanie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu

Konferencja towarzyszy działalności Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej utworzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji jest spotkanie wokół książki pt. „Dzieci Kazimierza” (Wydawnictwo Czarne, 2019). Spotkanie z autorem, prof. Michałem P. Garapichem z London Metropolitan University, poprowadzi Janusz Radwański z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Spotkanie odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu konferencji, w piątek, 19 kwietnia 2024 r., o godz. 18.

Wydawnictwo Czarne o książce:

Kazimierz Garapich, urodzony w 1878 roku, był ziemianinem, synem posła do Rady Państwa i Sejmu Krajowego Galicji. Był także ojcem wielu dzieci. W sumie było ich ponad dwadzieścioro, ale tylko siedmioro występowało jako legalni potomkowie rodu z prawem do dziedziczenia nazwiska i majątku, mieszkania we dworze i edukacji.

Michał P. Garapich, urodzony w drugiej połowie XX wieku, postanowił odnaleźć potomków Kazimierza, tych uznanych i tych, którym nie dano prawa do nazwiska. Szukał ich w Polsce i na Ukrainie. Tym, których odnalazł, musiał uświadomić, jakie łączą ich więzy.

Próbując rozwiązać zagadkę pewnego pochówku, autor podążył tropem rodzinnych sekretów, przemilczeń w pamiętnikach, półsłówek zapamiętanych z rozmów starszych oraz śladów zachowanych w archiwach dawnej c.k. monarchii.

„Dzieci Kazimierza” to jedyna w swoim rodzaju odpowiedź na stwierdzenie „wszyscyśmy z chłopów”. Nie, bardzo dużo nas jest z panów, tylko o tym nie wiemy.

Michał P. Garapich (ur. 1973) – antropolog, profesor London Metropolitan University. Zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z migracjami, wielokulturowością, bezdomnością i oporem społecznym, a badania terenowe prowadził wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, polskich Romów oraz mieszkańców slumsów w Cuzco. Urodzony w Krakowie, obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 20 lat mieszka w Londynie. Za swój literacki debiut „Dzieci Kazimierza” otrzymał Nagrodę Historyczną „Polityki”.