15. Jubileuszowe Spotkanie Niepełnosprawnych „Razem Piękniej” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

15. Jubileuszowe Spotkanie Niepełnosprawnych „Razem Piękniej”

16-19.11.2021
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury

Podkarpackie Święto Niepełnosprawnych „Razem Piękniej” od 15 lat adresowane jest do osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi z terenu województwa podkarpackiego.

Ma ono charakter terapeutyczny, zrzeszający różne grupy społeczne i wiekowe. Uczestnicy  wydarzenia to twórcy amatorskiego ruchu artystycznego, członkowie domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. W tym roku  wydarzenie składać się będzie z kilku elementów.

W dniu 16 listopada  dla opiekunów i instruktorów pracujących z niepełnosprawnymi odbędą się warsztaty na temat „ Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w podejściu relacyjno-rozwojowym”.

W dniu 17 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbędzie się uroczyste spotkanie z przedstawicielami zgłoszonych domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. Podczas spotkania  zaprezentowany zostanie film , stworzony z nadesłanego wcześniej przez w.w placówki programu artystycznego oraz rozdanie pamiątek. W tym roku świętu towarzyszyć będzie konkurs plastyczny „Nieprawda, że inni” oraz wystawa pokonkursowa.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu plastycznego do pobrania ze strony WDK.