22. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki”. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

22. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki”.

9.01.2022, godz. 13:30
Pawłosiów 314, Kościół pw. Świetych Piotra i Pawła

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do kościoła parafialnego w Pawłosiowie na 22. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki”.

Jest to przegląd grup śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, który ma na celu ukazanie pięknych tradycji kolędniczych, sięgających do dawnych regionalnych tekstów kolęd, pastorałek i kantyczek, jak i prezentację kolęd świeckich.

To właśnie one są pomostem pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, ukazującym bogactwo i fenomen polskich kolęd.

Organizatorami przeglądu są:

 • Centrum Kulturalne w Przemyślu,
 • Wójt Gminy Pawłosiów,
 • Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa,
 • Parafia Rzymskokatolicka w Pawłosiowie,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

Patronat honorowy sprawuje Starosta Powiatu Jarosławskiego.

Uczestnicy:

 1. Zespół Śpiewaczy „Dębowianie” z Dębowa.
 2. Zespół Śpiewaczy „Ujeźniacy” przy KGW w Ujeznej.
 3. Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” z Wierzbnej.
 4. Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny.
 5. Zespół Folklorystyczny „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa.
 6. Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” z Cewkowa przy KGW w Cewkowie.
 7. Zespól „Galicjanki” z Roztocza (Narol).
 8. Zespół Ludowy „Biesiada” z Tuczemp.
 9. Zespół KGW „Aktywni Razem” w Wietlinie.
 10. Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa.
 11. Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski.
 12. Zespół Śpiewaczy „Studzienczanki” ze Studziana.
 13. Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej.
 14. Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Koniaczowie.
 15. Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Tuchli.