40. Spotkania Cymbalistów 2021 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

40. Spotkania Cymbalistów 2021

4-5.12.2021
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury

W dniach 4-5 grudnia 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbędą się 40. Spotkania Cymbalistów.

Coroczne „Spotkania Cymbalistów” to unikatowy konkurs organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie już 40 raz. Konkurs ma niepowtarzalny w skali kraju charakter. Ocala od zapomnienia sztukę gry na cymbałach – tradycyjnym, charakterystycznym dla Podkarpacia instrumencie. Niezwykle istotne jest stwarzanie ludowym muzykom możliwości do zaprezentowania sztuki gry oraz integracja i wymiana doświadczeń uczestników konkursu – informują organizatorzy.

Program:

  • 4 grudnia 2021 r. (sobota) o godz. 10:00 odbędą się prezentacje konkursowe solistów-cymbalistów. Dodatkowo uczestnicy zaprezentują jeden utwór muzyki popularnej. Działanie to przyczynia się do zaprezentowania cymbałów, nie tylko, jako archaicznego instrumentu, ale pozwala odkryć go na nowo w nowoczesnych aranżacjach. W rezultacie ten magiczny instrument zostaje przybliżony szerszej grupie odbiorców.
  • 5 grudnia 2021 r. (niedziela) od godz. 10:00 odbędą się prezentacje konkursowe kapel, które w swoim składzie mają cymbały.

Spotkania Cymbalistów są imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego i każdego roku skupiającą liczne grono uczestników i odbiorców. Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez muzykę jest ciekawą formą odkrywania polskiego folkloru.

40. Spotkania Cymbalistów zostały dofinansowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Finansowo Konkurs wsparł oraz objął Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Podkarpackiego. Pierwszy raz współorganizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów.