46. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Tropem Jasia i Małgosi" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

46. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Tropem Jasia i Małgosi"

17.04-23.05.2024
Przemyśl, ul. Stanisława Konarskiego 9, Centrum Kulturalne

Organizatorzy: Gmina Bircza, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy zapraszają na 46. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Tropem Jasia i Małgosi"

​​​​​​Cel imprezy:

  • Konfrontacje artystycznych dokonań teatrzyków dziecięcych z powiatów województwa podkarpackiego.
  • Doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów biorących udział w Przeglądzie.
  • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego.

Warunki udziału:

  • W przeglądzie mogą wziąć udział dziecięce zespoły teatralne (lalkowe, żywego planu), których członkami są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych.
  • Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia:

1. pocztą, na adres Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, ul. Rynek 8/1, 37-740 Bircza, z dopiskiem „46. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. Tropem Jasia i Małgosi” w terminie do dnia 10 maja 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego);

2. w formie elektronicznej, na adres: sylwiagrygier@bircza.pl w tytule wiadomości wpisując „46. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. Tropem Jasia i Małgosi” w terminie do 10 maja 2024 r., do godz. 24:00.

  • W przypadku dużej liczby zgłoszonych teatrów, organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia przeglądu o kolejny dzień.
  • Każdy zespół otrzyma z biura organizacyjnego zawiadomienie o wyniku kwalifikacji. W razie braku wiadomości zwrotnej prosimy o kontakt telefoniczny z biurem organizacyjnym.

 Współorganizator:

  • Centrum Kulturalne w Przemyślu
  • Powiat Przemyski.