6. Karpackie Biennale Sztuki Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

6. Karpackie Biennale Sztuki

27.10-18.11.2022
Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie po raz szósty zaprasza do udziału w Karpackim Biennale Sztuki.

Zanim zaprosimy widzów i odbiorców do obcowania ze sztuką nieprofesjonalną szóstej edycji Karpackiego Biennale, zachęcamy twórców do zgłaszania, nadsyłania i dostarczania prac. Podczas minionych edycji prace były tak różnorodne, jak sami artyści, a silna potrzeba tworzenia wynikała lub wręcz była wpleciona w ich życie codzienne - informują organizatorzy.

Karpackie Biennale Sztuki jest pretekstem i motywacją do prezentacji różnorodnych postaw twórczych, pobudzania artystycznej aktywności twórców nieprofesjonalnych. Celem jest konfrontacja artystów reprezentujących wszelkie stylistyki i formuły artystyczne poprzez prezentację prac zaliczanych do szeroko pojętej grupy sztuk wizualnych. Biennale ma za zadanie integrować środowisko plastyczne wokół cyklicznego wydarzenia artystycznego oraz poszukiwać nowych indywidualności twórczych, odkrywać młode lub nieznane talenty artystyczne. Zwieńczeniem Biennale będzie zbiorowa wystawa oraz wydawnictwo w postaci katalogu zawierającego reprodukcje prac oraz sylwetki twórców.

Karpackie Biennale Sztuki, etapy: przegląd w formie konkursu, wystawa pokonkursowa

Adresaci: artyści nieprofesjonalni, zamieszkujący lub pochodzący z regionu karpackiego, w tym również twórcy zagraniczni. Prace do konkursu mogą zgłosić osoby dorosłe (ukończone 18 lat w roku Biennale), uprawiające sztukę amatorsko, niemające plastycznego wykształcenia wyższego i niebędące członkami związków czy stowarzyszeń zrzeszających plastyków profesjonalistów. Uczestnikami Biennale mogą być dorośli uczniowie i absolwenci średniej szkoły o profilu plastycznym.

Informacje dodatkowe: każdy z uczestników może przedstawić na Biennale nie więcej niż jedną pracę w jednej kategorii: malarstwo, rzeźba. Prace nie mogą być wykonane zespołowo i muszą być własnością autora

Organizator konkursu: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Termin nadsyłania zgłoszeń i prac: 18 listopada 2022

Wyniki: termin zostanie podany na stronie internetowej organizatora

Szczegóły, regulamin, karta zgłoszenia i inne dokumenty: www.rckp.krosno.pl