7. Studium Kapelmistrzowskie – nabór Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

7. Studium Kapelmistrzowskie – nabór

1.04-23.09.2022
Nowy Sącz, ul. Długosza 3, Małopolskie Centrum Kultury Sokół

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystępuje do realizacji 7. edycji  Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

Dwuletnie Studium prowadzone będzie systemem zaocznym - w okresie 2022-2024. Termin składania podań upływa z dniem 23 września 2022 r.


Program nauczania (532 godziny – zajęcia indywidualne i w grupach) obejmuje przedmioty:
 
 1. Dyrygowanie.
 2. Musztra paradna orkiestr dętych.
 3. Metodyka pracy z orkiestrą.
 4. Praca z partyturą.
 5. Podstawy instrumentacji.
 6. Kształcenie słuchu.
 7. Orkiestra.
 8. Zasady muzyki.
 9. Formy muzyczne.
 10. Historia muzyki z literaturą muzyczną i instrumentoznawstwo.
 11. Harmonia z ćwiczeniami.
 12. Edytorstwo muzyczne.
 13. Kontrapunkt.
 14. Instrument dęty.
 15. Fortepian.
 16. Instrumenty perkusyjne.
 17. Psychologia.
 18. Pedagogika.
 19. Zarządzanie kulturą.
 20. Wykłady uzupełniające.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i niezbędnymi załącznikami można znaleźć na stronie ineternetowej: https://mcksokol.pl/studium-kapelmistrzowskie.