Bezpłatne warsztaty teatralne

7.07-7.12.2020
Rzeszów, ul. Żeromskiego 2, Wypożyczalnia Muzyczna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników na bezpłatne warsztaty teatralne, organizowane w ramach zadania „Spotkajmy się w Bibliotece”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji.

Będą to cykliczne spotkania warsztatowe, obejmujące zagadnienia dotyczące elementarnych zadań aktorskich, które dostarczą uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wspólnej pracy nad tekstem literackim. W ramach warsztatów zostanie przygotowany spektakl inspirowany książką Antoine’a de Saint-Exupéry’ego „Mały Książę”. Uczestnicy warsztatów zaprojektują i wykonają także scenografię. Warsztaty odbywać się będą w okresie od 15 lipca do 4 grudnia 2020 r. (zaplanowano 30 spotkań warsztatowych), a zakończy je przedstawienie w dniu 7 grudnia br. Warsztaty poprowadzi doświadczony artysta Kamil Dobrowolski - aktor Teatru Maska w Rzeszowie. Zapraszamy do udziału w warsztatach osoby w wieku 16-25 lat, pełne pasji, które pragną spędzić twórczo czas z ciekawymi, kreatywnymi ludźmi. Nabór na warsztaty trwa do 10 lipca 2020 r. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: warsztaty@wimbp.rzeszow.pl
Osoby, które zgłoszą się na warsztaty, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z prowadzącym warsztaty. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy drogą mailową do 15 lipca br.