BWA Krosno świętuje 40-lecie. Na początek wystawa o marzeniach Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

BWA Krosno świętuje 40-lecie. Na początek wystawa o marzeniach

14.05-31.12.2022
Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, Biuro Wystaw Artystycznych

Od 40 lat BWA Krosno towarzyszy miastu w jego rozwoju, organizując wystawy i prowadząc działania edukacyjne. Przez cały ten czas galeria jest miejscem twórczej wyobraźni. I właśnie sztuka, która stwarza okazję do snucia marzeń, będzie tematem wystawy, rozpoczynającej roczne świętowanie jubileuszu.

Otwarcie wystawy i jednocześnie początek jubileuszu to 14 maja.

Skąd w Krośnie galeria sztuki?

W latach siedemdziesiątych w mieście zamieszkiwało już kilkunastu artystów plastyków. Byli to głównie absolwenci i absolwentki krakowskiej ASP i wrocławskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Pośród nich znaczną grupę stanowili projektanci i projektantki szkła dla miejscowych Krośnieńskich Hut Szkła.

W ślad za oczekiwaniami artystów i projektantów podjęto starania i utworzono Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków w Krośnie. Pierwszym Przewodniczącym został artysta plastyk Marian Fugiel, jego zastępcą konserwator dzieł sztuki Edward Michalski, a sekretarzem artystka malarka Anna Murman.

W miarę upływu czasu artyści zapragnęli, aby w mieście powstała profesjonalna galeria sztuki. Wspólnymi siłami członków i członkiń związku, prezydenta miasta i Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, doprowadzono do wyremontowania dawnej hali targowej i powstania Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie.

Akt erekcyjny to Zarządzenie Wojewody Krośnieńskiego pana Tadeusza Kruka Nr 82/81 z dnia 4 grudnia 1981 roku. W taki sposób powstało i rozpoczęło działalność od 1 maja 1982 roku BWA.

Najpierw spojrzeć w marzenia

Po 40 latach działalności BWA Krosno, poza spojrzeniem w przeszłość i podsumowaniem, chce dalej być galerią sztuki współczesnej. Miejscem, gdzie krośnianie mogą rozwijać swoją wyobraźnię, szukać inspiracji, zachwytów i zadziwień.

Choć więc podczas rocznego jubileuszu nie zabraknie wspomnień, podziękowań i podsumowań, to świętowanie zacznie się od wystawy bardzo współczesnej. “Miasto marzeń” to wystawa o mieście, którego nie ma, ale które istnieje w wyobraźni, życzeniach, fantazjach i wizjach, a czasem też w tęsknocie za tym, że upragniony ideał nie istnieje.

Wystawa będzie dostępna zarówno w siedzibie BWA jak i po części w przestrzeni Krosna. Opowiada o marzeniach, czyli - z jednej strony o powstających w wyobraźni ciągach obrazów i myśli, często podczas snów, a z drugiej - o przedmiotach pragnień i dążeń, realnych do osiągnięcia. W swoich pracach temat podjęli między innymi artyści i artystki takie jak Jadwiga Sawicka, Aleksandra Wasilkowska, Bianka Rolando czy Kuba Woynarowski.

Roczne świętowanie 40-lecia powstania BWA Krosno będzie trwać od 14 maja 2022 roku do 14 maja 2023 r. Na jubileusz złoży się szereg wystaw w siedzibie BWA  (m.in. XII Biennale Sztuki Krośnieńskiej) oraz w przestrzeni miejskiej Krosna, a także liczne wydarzenia towarzyszące. Program obchodów przygotowały Magdalena Ujma, Jadwiga Sawicka i Martyna Karpowicz.

- Wszyscy mamy jakieś marzenia. Marzeniem i celem BWA jest to, by krośnianie i krośnianki mogli inspirować się i marzyć razem z zapraszanymi przez nas artystami i artystkami. By ich życie było dzięki sztuce ciekawsze, i by każdy i każda z osób mieszkających w Krośnie mogła zachwycać się lub dziwić dziełom sztuki. Nie wyobrażamy sobie jubileuszu bez krośnian, mieszkających w tych okolicach artystów oraz całej tej społeczności sztuki, która przez lata powstawała dookoła galerii i za sprawą jej pracowników i pracowniczek  - mówi dyrektorka BWA Krosno, Ewelina Jurasz.

Szczegółowe informacje o kolejnych przedsięwzięciach będą pojawiać się na stronie internetowej galerii: bwakrosno.pl oraz na profilu BWA Krosno na Facebooku.

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie

To galeria sztuki i miejsce spotkań dla osób twórczych i wrażliwych na twórczość artystyczną w różnym wieku. Od 1982 roku pomaga zrozumieć sztukę zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Dokumentuje i gromadzi sztukę współczesną, w tym szczególnie z regionu podkarpackiego. Działa poprzez wystawy, warsztaty, rezydencje artystyczne, projekty kulturalne, animację, spotkania i partnerstwa.