Elżbieta Cieszyńska „Kraj-Obrazy” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Elżbieta Cieszyńska „Kraj-Obrazy”

1-30.06.2022
Bolestraszyce 130, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Arboretum zaprasza na wystawę prac malarskich.

Elżbieta Cieszyńska

W 2020 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, promotorem pracy była prof. Alicja Snoch-Pawłowska. W 1993 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Pracę dyplomową, uhonorowaną Medalem Rektora ASP, obroniła w pracowni miedziorytu prof. Stanisława Wejmana. Ukończyła również Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Zrealizowała blisko 30 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach artystycznych. Kilkukrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Przemyśla. W 2011 została odznaczona orderem honorowym "Zasłużony dla kultury Polskiej". W 2021 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt oraz wyróżnienie honorowe w Konkursie im. Mariana Strońskiego. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową oraz malarstwem i rysunkiem. Jest kuratorem wystaw w Galerii Zamek i Galerii Baszta w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz członkiem redakcji miesięcznika "Nasz Przemyśl". Wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kierunku Projektowanie Graficzne. ... Krajobraz, archeologia i linia to trzy najważniejsze elementy, wokół których buduję swój świat. Krajobraz jako przestrzeń życiowa i inspiracja, archeologia jako metoda poszukiwania źródeł oraz linia jako sposób zapisu i wyrażenia tego wszystkiego. Każda część tej trójcy zawiera w sobie wielość innych elementów. Tak jak linia, zbudowana jest z niewyobrażalnie wielu punktów...