Eva Reitznerová - Malarstwo Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Eva Reitznerová - Malarstwo

9.03-3.05.2020
38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Galeria Pogranicza

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
zaprasza na wystawę Evy Reitznerovej

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na wystawę Evy Reitznerovej. Energiczna, energetyczna, krytyczna i samokrytyczna, dobroduszna, wspaniała kobieta z poczuciem humoru. Tematyka jej prac jest różnorodna: od kwiatów, przez domy, drzewa, przyrodę czy ludzi, które można zobaczyć na obrazach. Taka jest i tak maluje. Chociaż twierdzi, że nie posiada własnego stylu, ma go. Jej malarstwo także jest energetyczne, energiczne, samokrytyczne... maluje do momentu, aż będzie zadowolona z efektu. Tak tworzy swoją „ciężką” sztukę - warstwa po warstwie, obraz na obrazie, do momentu, w którym nie powstanie obraz, ciężki od ilości farby, ale godny jej podpisu. Chociaż artystka zaczęła malować już w młodości, nadal artystycznie dojrzewa i cieszy się sobą i innymi. Wspólne malowanie to nasza wspólna radość. Z Evą jest zawsze wesoło, jest żywym przykładem tego, że człowiek, jeśli chce zachowuje długo swoją młodość zwłaszcza, jeśli: nie przestajesz zaczynać i nie zaczynasz kończyć.