Ignacy Łukasiewicz - 200. rocznica urodzin twórcy polskiego przemysłu naftowego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Ignacy Łukasiewicz - 200. rocznica urodzin twórcy polskiego przemysłu naftowego

31.07-30.09.2022, godz. 16:00
Krosno, ul. Piłsudskiego 16, Muzeum Podkarpackie

Wystawa czasowa oraz wykład w Muzeum Podkarpackim w 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza.

W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, wielkiego Polaka, filantropa, patrioty, a przede wszystkim twórcy przemysłu naftowego i lampy naftowej. By uczcić jego pamięć i osiągnięcia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza.
Wystawa ta jest okazją do przedstawienia starannie opracowanych materiałów ikonograficznych, a także nielicznych pamiątek dotyczących życia i działalności naftowej jednego z najwybitniejszych Polaków. Wiek XIX to przełomowy okres w dziejach ludzkości, wyróżniający się niespotykanym wcześniej tempem rozwoju myśli technicznej. Swój istotny wkład w światową rewolucję przemysłową i kulturową mieli również znamienici Polacy - naukowcy i wynalazcy, tacy jak Maria Skłodowska-Curie i Jan Szczepanik, a także artyści i poeci związani z nurtem pozytywizmu: Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz, którzy poprzez swoje twórcze dokonania wnieśli nieoceniony wkład w rozwój cywilizacyjny Europy i świata.
Takim zasłużonym naukowcem i wynalazcą był z całą pewnością Ignacy Łukasiewicz, którego pionierska działalność naftowa dała początek jednej z najważniejszych obecnie gałęzi przemysłu na świecie.
Pierwsza kopalnia ropy naftowej, założona w 1854 roku w Bóbrce przez nieformalną spółkę Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassy, stała się impulsem do wydobywania tego surowca na skalę przemysłową.
Istotnym elementem wystawy jest również prezentacja jednej z najcenniejszych na świecie kolekcji lamp naftowych, znajdującej się w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz wiernej kopii prototypu pierwszej lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza, wykonanej przez Adama Bratkowskiego w 1853 roku. Lampa ta była używana przez Ignacego Łukasiewicza i Jana Zeha, współwynalazcę nafty oświetleniowej, wyłącznie do celów laboratoryjnych, co umożliwiło konstrukcję w pełni funkcjonalnych lamp, z których pierwsza zapłonęła 31 lipca 1853 roku podczas nocnej operacji przeprowadzonej w Szpitalu U Pijarów na lwowskim Łyczakowie.
Doskonałym uzupełnieniem wystawy prezentującej dokonania Ignacego Łukasiewicza są fotografie różnorodnych lamp naftowych zarówno tych najcenniejszych, bogato zdobionych lamp salonowych, jak i tych najpopularniejszych i najprostszych.
Lampy naftowe pojawiły się w domach milionów ludzi na całym świecie zaledwie już po kilku latach od wynalezienia nafty, a tanie i doskonałej jakości światło przestało być przywilejem ludzi bogatych.
Mamy nadzieję, że wystawa „Ignacy Łukasiewicz. Człowiek, który zmienił świat" podkreśli rangę dokonań Ignacego Łukasiewicza i będzie należytym hołdem dla jednego z najwybitniejszych Polaków w historii, w dwusetną rocznicę jego urodzin.