III Międzypokoleniowy Konkurs Plastyczny "Ja i Babcia dzisiaj" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

III Międzypokoleniowy Konkurs Plastyczny "Ja i Babcia dzisiaj"

30.01-31.03.2023
Krosno, ul. Kolejowa 29a, Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza do udziału w III Międzypokoleniowym Konkursie Plastycznym "Ja i Babcia dzisiaj"

Tegoroczna edycja nosi tytuł "Ja i Babcia dzisiaj". Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej, która przedstawia czas spędzany wspólnie z babcią lub dziadkiem. Dobrze wiemy, że taki kontakt międzypokoleniowy jest bardzo ważny, a utrwalanie wspomnień wspólnych chwil może pokazać jakie są cenne!

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, itp.), na papierze w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Praca nie powinna być makietą, ani rzeźbą.

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym. Główne kategorie prac wg klas:

  • klasy I – III szkoły podstawowej,
  • klasy IV – VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII – VIII szkoły podstawowej.

Dla autorów prac wygranych i wyróżnionych przewidujemy nagrody rzeczowe

Termin nadsyłania prac konkursowych: 31 marca 2023 r.

Adres dostarczenia: Etnocentrum Ziemi Krośnieskiej, ul. Kolejowa 29a, 38-400 Krosno (osobiście w godzinach pracy instytucji lub pocztą - decyduje data stempla pocztowego). 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Etnocentrum Regulamin III Międzypokoleniowego konkursu plastycznego "Ja i Babcia dzisiaj"

Karta zgłoszenia (wypełnienie jej i dostarczenie wraz z pracą konkursową jest koniecznym warunkiem udziału w konkursie)  Karta zgłoszenia do konkursu.