IV Leski Jarmark Wielkanocny Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

IV Leski Jarmark Wielkanocny

31.03-1.04.2023
Lesko, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Bieszczadzki Dom Kultury

Bieszczadzki Dom Kultury zaprasza na IV Leski Jarmark Wielkanocny.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz Regulamin można pobrać ze strony internetowej lesko.pl, a następnie dostarczyć do Bieszczadzkiego Domu Kultury:

  • osobiście w sekretariacie Bieszczadzkiego Domu Kultury,
  • pocztą tradycyjną na adres Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko, z dopiskiem na kopercie „IVLeski Jarmark Wielkanocny 2023” (obowiązuje data wpływu do Organizatora),
  • elektronicznie na adres e-mail: sekretariatbdk@lesko.pl (skan podpisanych dokumentów).

Zgłoszenia Wystawców przyjmowane będą do dnia 24 marca 2023 roku do godziny 15:00 lub do wyczerpania miejsc - informują organizatorzy.