Jurorzy Triennale 2024 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jurorzy Triennale 2024

19.04-10.05.2024
Przemyśl, ul. Tadeusza Kościuszki 3, BWA Przemyśl Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu zaprasza na finisaż wystawy połączony ze spotkaniem autorskim, które odbędzie się 10 maja o godzinie 18:00. Jurorzy Triennale 2024: Marzanna Wróblewska, Andrzej Cieszyoski, Janusz J. Cywicki, Vladimir Ganaj, Henryk Ożóg, Walenty Wróblewski, Roman Yatsiv

Jurorzy Triennale 2024:

Marzanna Wróblewska

Urodzona w 1952 r. w Warszawie. W 1976 r. otrzymała dyplom na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Michała Byliny. W latach 1976-79 studiowała pod kierunkiem Józefa Szajny w Podyplomowym Studium Scenografii ASP. W latach 1981 - 2021 prowadziła pracownię Technik Malarstwa Sztalugowego na wydziale Malarstwa ASP. W roku 1987 rozpoczęła współpracę z pracownią architektoniczną Atelier 2. W latach 1992-1997 prowadziła pracownię malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk. W latach 1997-2008 była profesorem na Wydziale Sztuki UTH w Radomiu. 2008-2021 prowadziła Pracownię Malarstwa w Instytucie Edukacji Artystycznej APS pełniąc w latach 2008-2009 funkcję dyrektora Instytutu. W 2003 roku otrzymała tytuł profesora sztuk plastycznych. Prezentowała malarstwo na ponad trzydziestu wystawach indywidualnych, brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Jest autorką projektów i realizacji malarstwa monumentalnego.
W 1992 r. eksponowała swoje prace w ramach prezentacji Atelier 2 na weneckim Biennale Architektury. W 1999 roku otrzymała nagrodę SARP i Alcro-Beckers za malarstwo ścienne Cmentarza Południowego w Antoninowie. Od 1985 r. jest uczestnikiem Międzynarodowych Konfrontacji Plastycznych SŁONNE. Zwiastowanie VI, 1999 - olej na płótnie (100 x 100 cm)

Andrzej Cieszyński

Urodził się w 1962 r. w Przemyślu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Hermana w 1988 r. W czasie studiów realizował pokazy w Galerii Kont oraz w Galerii Białej w Lublinie (grupa Riders of the Lost Black Volga). Ma w dorobku 20 wystaw indywidualnych m. in. w Galerii Białej w Lublinie, Galerii Miejsce zda(e)rzeo w Chełmie, PGSW w Przemyślu, BWA w Kielcach, Gorlicach, Rzeszowie, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Parlamencie Europejskim w Brukseli (Belgia), Miscolci Galeria w Miszkolcu (Węgry), Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz udział w ponad 70 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnieo, między innymi: Nagrody Zakup Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty - Srebrny Czworokąt, Przemyśl 2003, Nagrody Artystycznej im. Mariana Strooskiego w 2004 roku. W latach 1999 i 2006 otrzymał Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Przemyśla, w 1997 roku Stypendium Twórcze Wojewody Przemyskiego. W roku 2007 otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności. W 2022 roku został odznaczony honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Współpracował z periodykami "Spojrzenia Przemyskie" i "Nasz Przemyśl".
Od 2023 roku dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Zajmuje się twórczością w zakresie instalacji, malarstwa i rysunku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Janusz J. Cywicki

Urodzony (1949) w Przemyślu. Studia artystyczne w latach 1972-76 na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w Paostwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu gdzie realizował własny program studiów w pracowni malarstwa prof. Zdzisława Kępioskiego, a następnie Tadeusza Brzozowskiego, pracowni litografii prof. Lucjana Mianowskiego i pracowni wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych prof. Antoniego Zydronia. Dyplom z wyróżnieniem w roku 1976. Stypendysta Rządu Królestwa Belgii w HISK / Hoger Instituut voor Schone Kunsten / Koninklijke Academie voor Schone Kunsten / Antwerpia. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, Wojewody Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki i European Artists e.V. w Niemczech.

W dorobku 65 wystaw i pokazów indywidualnych w Polsce, Belgii, Rumunii, Niemczech, Rosji, Słowacji i na Węgrzech. Udział w ponad 350 wystawach zbiorowych, w tym w międzynarodowych biennale i triennale grafiki i rysunku: Kraków, Katowice, Wrocław, Toruo, Rzeszów, Toronto, Kanagawa, Gyor, Ivano-Frankovsk, Ljubljana, Tuzla, Maastricht, Bitola, Bhopal, Tallin, Eivissa, Taiwan, Sapporo, Middlesbrough, Kair, Oldenburg, Norymberga, Rio de Janeiro, Sarajewo, Wiedeo, Douro. Otrzymał 40 nagród i wyróżnieo. Autor, kurator i uczestnik wielu międzynarodowych projektów.

Vladimír Ganaj

Vladimír Ganaj urodził się w 1990 roku. Wykłada rysunek, malarstwo i grafikę 3D jako dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Preszowskiego. Ukooczył studia doktoranckie u prof. Ľudovíta Hološki oraz studia magisterskie u prof. Stanislava Balko na Akademii Sztuk Pięknych w Baoskiej Bystrzycy.

Swoje obrazy i rysunki wystawiał na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w galerii Šariš w Preszowie, Galerii Narodowego Banku Słowacji w Kremnicy, Muzeum Kultury Rusioskiej w Preszowie, platformie NERV w Humenné i innych. Pisze również wiersze i bierze udział w projektach freelancerskich, obecnie pisze scenariusz do gry komputerowej Felvidek. Jego prace, poezja, biografia i inne są publikowane na ganaj.net.

Henryk Ożóg

Urodzony 11.01.1956 r. w Wysokiej k/ Wadowic. 1976 - 1981 studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1981 r. w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem prof. Mieczysława Wejmana. W 1983 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Pracowni Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W latach 2002 - 2008 prodziekan Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. 2008 - 2014 Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej. Od 2002 r. prowadzi Pracownię Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Uprawia Grafikę i Malarstwo. Udział w ponad 450 wystawach w kraju i za granicą. Zorganizował 45 wystaw indywidualnych.

Walenty Wróblewski

Urodzony w 1954 roku w Bielsku Podlaskim. W roku 1974 ukooczył Paostwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1978 w pracowni wykładowcy Andrzeja Kołodziejka.

W roku 1983 został zatrudniony na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie pracuje do dzisiaj w Instytucie Sztuk Pięknych na stanowisku profesora. W latach 1993-1996 pełnił funkcję Wiceprezesa Okręgu Lubelskiego Związku Artystów Plastyków, był parokrotnie kuratorem Wschodniego Salonu Sztuki oraz członkiem Rady Programowej Galerii ZPAP "Pod Podłogą".

Otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia artystyczne w roku 1996 oraz 2016. Laureat kilkunastu nagród i wyróżnieo. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w latach 1986-87, 1990-91 oraz Rektora UMCS. Laureat Artystycznej Nagrody Województwa Lubelskiego w roku 1994 i 2013. Zorganizował 60 wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Roman Yatsiv

Urodzony w 1956 r. w Chodorowie koło Żydaczewa, w Regionie Lwowskim. W latach 1973-1978 studiował na Wydziale Projektowania Wnętrz i Mebli w lwowskim Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej (obecnie - Lwowska Akademia Narodowa Sztuk Pięknych). Po ukooczeniu studiów pracował w lwowskim Muzeum Sztuki Ukraioskiej, Instytucie Ludoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Od września 2007 - prorektor do spraw naukowych Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Doktor historii sztuki, członek Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy.
Autor ponad 500 publikacji naukowych i popularnych, w tym książek autorskich i albumów. Redaktor czasopism naukowych w latach (1991-1993). Od roku 1995 sekretarz wykonawczy czasopisma Zeszyty Ludoznawcze, a od 1995 Uzhynek Sztuki. W 2008 roku laureat Nagrody Regionalnej im. Światosława Hordynskiego w dziedzinie kultury, literatury, sztuki, dziennikarstwa i architektury w kategorii Kultura, Sztuka, Muzea / Lwów.

Zajmuje się malarstwem akrylowym, gwaszem, rysunkiem (tusz, marker). Indywidualnie wystawiał we Lwowie, Rownem, Drohobyczu. Łodzi / Polska i Toronto / Kanada. Prace w kolekcjach prywatnych w Ukrainie, w Polsce, Niemczech, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.