Karpaty łączą – wystawa malarstwa artystów ukraińskich Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Karpaty łączą – wystawa malarstwa artystów ukraińskich

24.07-14.08.2020
Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, BWA

Karpackie Centrum Współpracy pragnie podzielić się efektami wymiany kulturalnej i proponuje polskim widzom obejrzenie obrazów trójki artystów ukraińskich: Anny Wołoszyn, Mychajła Kowbasnjuka i Michaiła Worochty.

Dzieła tych artystów ukazują przede wszystkim niezwykły pejzaż Zakarpacia, dziś niemal nieznany polskiemu widzowi. Karpackie Centrum Współpracy z siedzibą w słowackim Świdniku, jako organizacja pozarządowa stawia sobie za cel bezpośrednie, osobiste kontakty pomiędzy Słowakami i Ukraińcami. Wieloletnie, zażyłe wzajemne stosunki owocują wspaniałymi inicjatywami na polu przede wszystkim kulturalnym. Wymiana opiera się na stałym upowszechnianiu dzieł sztuki współczesnej – inaczej mówiąc wielokrotnie pokazano w Svidniku i Rachowie obrazy lokalnych artystów słowackich i ukraińskich.

Międzynarodowa współpraca między miastami Svidnik i Rachów została zawarta w 2002 r. Została odnowiona w 2014 r., ale kontakty trwają od czasu międzynarodowego porozumienia o współpracy między Republiką Słowacką i Ukrainą z roku 1993.