Kolejne publikacje Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie dostępne w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Kolejne publikacje Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie dostępne w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej

1-30.06.2020
Rzeszów, Wojewódzki Dom Kultury

Najciekawsze publikacje wydane przez WDK w Rzeszowie zarówno o charakterze naukowym i edukacyjnym ( m.in. katalogi, czasopisma, plakaty, biuletyny – w tym Zeszyty Regionalne i Podkarpacki Informator Kulturalny) są digitalizowane i umieszczone na stronie internetowej PBC.

Publikacje te dokumentują kilkudziesięcioletnią działalność instytucji na rzecz upowszechniania kultury, sztuki i tradycji ludowej regionu.

Bezpośredni link do dostępnych publikacji WDK.

W maju 2020 roku Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie dołączył do Konsorcjum Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej. Obecnie w formie cyfrowej dostępnych jest 51 publikacji.