Konkurs „Śladami bohaterów wieczorynek” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs „Śladami bohaterów wieczorynek”

1.06-9.09.2020
Rzeszów, ul. Mickiewicza 13, Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ogłasza konkurs plastyczny organizowany w ramach projektu „Wędrujące dobranocki – cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń i warsztatów artystycznych”, realizowanego w partnerstwie z Regionalną Placówką Opiekuńczo-Terapeutyczną „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Spółdzielnią Socjalną Niebieski Młyn w Kraśniku, Fundacją Szansa dla Niewidomych, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie.
Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Konkurs „Śladami bohaterów wieczorynek” skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w całym kraju i ma na celu popularyzację dobranocek. Cel konkursu: kształtowanie wyobraźni twórczej oraz zainteresowań plastycznych popularyzowanie animacji jako sztuki oraz wzrost zainteresowania historią filmu animowanego i dobranockami wśród uczestników inspirowanie do pracy twórczej.
Regulamin konkursu należy pobrać z naszej strony: http://www.muzeumdobranocek.pl/2020/05/19/regulamin-konkursu-sladami-bohaterow-wieczorynek/

Termin konkursu: 01.06-09.09.2020 r.
Termin ogłoszenia wyników i wystawy pokonkursowej: 16.09-06.11.2020 r.