Kreatywnie w bibliotece… Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Kreatywnie w bibliotece…

18-24.10.2022
Krosno, ul. Krakowska 124, Filia nr 4 KBP oraz Salonik Artystyczny ul. Wojska Polskiego 41

Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w warsztatach, rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży… plastyczne i literackie.

18 października br. odbędą się warsztaty artystyczne inspirowane miastem ph. „Krosno okiem młodych..”. Warsztaty realizowane w technice linorytu, będą kontynuowane w przyszłym roku i zakończone zostaną uroczystym wernisażem prac uczestników w marcu 2023 r.;

Natomiast 24 października zapraszamy do udziału w warsztatach kreatywnego pisania Loesje. Warsztaty to zabawa skojarzeniami słownymi i wspólne pisanie krótkich tekstów. Pobudzają twórcze myślenie oraz inspirują do zabawy schematami językowymi i wyrażania swoich myśli w postaci krótkich, niekonwencjonalnych haseł. Więcej… www.loesje.org

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a Biblioteka zapewnia wszystkie materiały.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach na specjalnych kartach można przesyłać do 5 października br. - karty do pobrania tutaj: https://kbp.krosno.pl/aktualnosc-1072-kreatywnie_w_bibliotece_s.html


Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Biblioteka miejsce spotkań twórczych!”, który Krośnieńska Biblioteka Publiczna realizuje ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.