Krośnieński Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży ogłoszony! Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Krośnieński Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży ogłoszony!

2.02-14.04.2023
Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza młodych mieszkańców województwa podkarpackiego do podzielenia się swoją twórczością i wzięcie udziału w Krośnieńskim Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży.

W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. VI-VIII ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do 14 kwietnia br. na adres KBP /ul. Wojska Polskiego 41/ można nadsyłać zarówno wiersze jak i opowiadania, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach drukowanych, ani w Internecie, a także nie nagradzane w innych konkursach. 

Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży zainteresowania czytelnictwem i literaturą; promowanie literackiej wrażliwości i wyobraźni oraz pogłębionego odbioru poezji i prozy;  wspieranie i kreowanie talentów literackich oraz zachęcenie młodzieży do podejmowania prób literackich i dzielenia się swoją twórczością.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Czytelni Głównej KBP w dniu 6 czerwca br.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej biblioteki.

Konkurs jest realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krosna i Starosty Powiatu Krośnieńskiego.


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Biblioteka – miejsce spotkań twórczych!”  w programie BLISKO (2022-2023), dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność