Krzysztof Potaczała. Rozmowy na Pograniczu #4 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Krzysztof Potaczała. Rozmowy na Pograniczu #4

21.04.2024, godz. 17:00
Radruż 13, Zespół Cerkiewny w Radrużu – Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprasza na czwarte z cyklu spotkań "Rozmowy na Pograniczu", które odbędzie się w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

O spotkaniu:

Gościem spotkania będzie Krzysztof Potaczała, który w rozmowie z Robertem Gmiterkiem opowie o swojej książce "To nie jest miejsce do życia. Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i z Bieszczadów" (Prószyński i S-ka, 2017).

Spotkanie z Krzysztofem Potaczałą odbędzie się w ramach cyklu pod nazwą "Rozmowy na Pograniczu". W jego trakcie o Pograniczu, w kontekście Kresów dawnej Rzeczypospolitej, rozmawiamy z ludźmi, którzy zajmują się jego definiowaniem, portretowaniem, opisywaniem, którzy dostrzegają jego problemy i wartości. Którzy rozumieją lub starają się je zrozumieć. Z tymi, którzy przesuwają jego granice i niwelują je poprzez dzieła literackie, filmowe, działania społeczne i kulturalne. Chcemy rozmawiać i zapraszać ludzi i stąd i stamtąd. Z tego i z tamtego Pogranicza, a także z obszaru dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Tutejszych i tamtejszych. Pisarzy i czytelników, aktorów i widzów, a przede wszystkim uczestników spotkań, dla których będą przyjeżdżali zaproszeni goście, książki, filmy, wystawy. Radruż, leżący od wieków i pokoleń na permanentnym Pograniczu, na styku kultur, jest gotowy na takie rozmowy od zawsze.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka o książce „To nie jest miejsce do życia. Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i z Bieszczadów”:

Operację, o której opowiada ten reportaż nazwano w kręgach władzy poprawianiem granicy. W 1951 roku na życzenie Stalina Polska zrzekła się części terenów nadbużańskich, otrzymując w zamian fragment Bieszczadów. W wyniku polsko-sowieckiej umowy przymusowo przesiedlono kilkadziesiąt tysięcy ludzi – Polaków i Ukraińców związanych od pokoleń ze swoją ziemią. Pierwsi zamienili równiny na góry, drudzy – góry na bezkresne stepy. Jednych rzucono do zapadłych krytych strzechą chat, innym kazano budować lepianki. Polaków i Ukraińców połączył wspólny wysiedleńczy los.

Ale książka Krzysztofa Potaczały to nie tylko historia czasów powojennych. Opowieść zaczyna się w latach trzydziestych dwudziestego wieku, kończy zaś na latach sześćdziesiątych. Opierając się na ustnych świadectwach, autor opisuje pogmatwane losy wielokulturowej społeczności na polskich kresach, naznaczone licznymi podziałami, których dziedzictwo trwa do dzisiaj.

Portal "lubimyczytać" o Krzysztofie Potaczale:

Krzysztof Potaczała

Jest polskim niezależnym dziennikarzem, reporterem, a także autorem poczytnych książek. Jego teksty ukazują się na łamach czasopism o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym. Mimo że trudno jest doszukać się w mediach informacji o życiu prywatnym Krzysztofa Potaczały, przez co może on wydawać się postacią bardzo enigmatyczną, to jego nazwisko jest na pewno dobrze znane wszystkim wielbicielom Bieszczad. Dziennikarz jest nie tylko doskonale zaznajomiony z historią i kulturą tego regionu, lecz również uczynił z niego główny temat swojej twórczości. W swoim dorobku posiada takie pozycje jak m.in. „Bieszczady w PRL-u”, „To nie jest miejsce do życia. Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i z Bieszczadów” i „KSU. Rejestracja buntu”, „Zostały tylko kamienie. Akcja <<Wisła>>. Wygnanie i powroty”, „Tak blisko, tak daleko. Bieszczady po drugiej stronie granicy”, „Świerczewski. Śmierć i kult bożyszcza komunizmu”.

Robert Gmiterek

Poeta, pisarz, przewodnik metaforyczny, fotograf, kronikarz pogranicza polsko-ukraińskiego. W 2019 r. wydał „Sen na Kniaziach i inne historie osobiste”, zbiór miniatur z pogranicza prozy i poezji, a w 2020 r. „Oikoumene. Na Roztoczu świata”, książkę, która w 2021 r. została nominowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i w tym samym roku znalazła się w finałowej dwudziestce Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Ofreusz”. W 2021 r. ukazała się jego trzecia książka „Na Roztoczu – przewodnik metaforyczny”, a w 2023 r. czwarta, „Epifania Pana Eliasza. Inne historie Pogranicza”. Publikował w czasopismach „Rita Baum”, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” i w „Roczniku Lubyckim”. Redaktor naczelny kwartalnika „Przestrzeń Pogranicza”. Koordynator cyklu „Rozmowy na Pograniczu” w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Wstęp na spotkanie jest wolny. W czasie jego trwania będzie można zakupić książkę z autografem autora.