Leon Getz (1896-1971) ‒ malarstwo Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Leon Getz (1896-1971) ‒ malarstwo

25.03-8.05.2022, godz. 17:00
Sanok, ul. Zamkowa 2, Zamek Królewski w Sanoku, sala na poddaszu Zamku

Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na otwarcie wystawy – Leon Getz (1896-1971) ‒ malarstwo.

Leon Getz urodził się w 1896 roku we Lwowie, w latach 1919-1924 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W Sanoku spędził lata 1925-1944 i ten okres był w jego twórczości najważniejszy. Tutaj dojrzewał i z tego pejzażu czerpał inspirację. W latach 20. i 30. jego twórczość bliska była – jak pisze w katalogu Wiesław Banach – podjętemu w specyficzny sposób ekspresjonizmowi, który zbliżał się czasami do poszukiwań formistów. Konstruował obraz z niemalże kubistyczną konsekwencją, dążąc do ekspresji poprzez przestrzenne i dynamiczne zarazem działanie płaszczyzn określonych łukowatymi liniami, kreowanie nastroju sposobem ukazywania pejzażu, najczęściej miejskiego, z całym odczuciem architektoniki kompozycji wysterylizowanej ze zbędnych, zakłócających klimat szczegółów. Kolorystyka obrazów, nawiązująca do tonacji lokalnej, przeważnie utrzymana jest w dość wąskiej gamie. W tematyce obrazów dominują pejzaże miejskie. Twórca doskonale komponuje na płótnie architekturę Sanoka, piętrzącą się zabudowę skarpy oraz wąskie uliczki z mrocznymi zaułkami i podwórkami. Na co dzień artysta był nauczycielem w gimnazjum i Seminarium Nauczycielskim Żeńskim, a w 1930 roku założył w Sanoku muzeum Łemkiwszczyna. W latach 1939-1944 był dyrektorem muzeum w sanockim zamku. Po II wojnie malarstwo Getza stopniowo oddalało się od wcześniej wypracowanych form. Artysta na stałe wyprowadził się do Krakowa, gdzie pracował w Akademii Sztuk Pięknych. Po pewnym czasie stan zdrowia zmusił go do zrezygnowania z malarstwa i oddania się rysunkowi. Między 1956 a 1964 rokiem wykonał ponad 150 rysunków przedstawiających architekturę Krakowa, które podarował tamtejszemu Muzeum Historycznemu.

W Sanoku odbyły się jego trzy indywidualne wystawy: w latach 1930, 1931, 1940, a po wojnie dwie w Muzeum Historycznym w Sanoku: w 1981 i 2005 roku. Zmarł w 1971 roku w Krakowie. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim (kwatera: PAS 69A; rząd: czwarty; miejsce: po prawej).

W roku 2004 Muzeum Historyczne w Sanoku opublikowało, opracowany przez Wiesława Banacha, katalog zbiorów Leona Getza. Prace artysty prezentowane są na stałej wystawie malarstwa XX w. w podziemiach sanockiego zamku. (Wg Krystyna Gawlewicz, Sztuka współczesna ziemi sanockiej, [w:] Gdzie wspólne źródła..., Sanok 2006).

Bibliografia: Wiesław Banach, Leon Getz. Katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2004 r., ISBN 83-919305-5-6.


W trakcie wernisażu można będzie nabyć reprodukcje obrazów Leona Getza, przygotowane dzięki życzliwości wydawnictwa BOSZ z Leska. Przychody zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną dla Ukrainy.