Magdalena Lazar "Świetliste bartery, wilgotne koalicje" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Magdalena Lazar "Świetliste bartery, wilgotne koalicje"

11.05-2.06.2024
Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza na wernisaż wystawy Magdaleny Lazar "Świetliste bartery, wilgotne koalicje", który odbędzie się 11 maja o godz. 18:00.

"Świetliste bartery, wilgotne koalicje"

To solowa wystawa Magdaleny Lazar. Artystka eksploruje tematykę relacji międzygatunkowych w skali mikro i makro, tworząc obiekty oraz prace wideo, które są wariacjami na temat związków nieantagonistycznych. Związki tego typu, w których żadna ze stron nie jest podmiotem dominującym, stanowią dla Magdaleny Lazar punkt odniesienia dla refleksji nad możliwymi realiami postantropocenu. Podłoże teoretyczne tej refleksji to przede wszystkim koncepcja odzyskiwania ciała zaproponowana przez Silvię Federici oraz postulaty Rosi Braidotti, zdaniem której konieczne jest utworzenie nowych, inkluzywnych form współpracy między ludzkimi i nie-ludzkimi podmiotami zamieszkującymi Ziemię. W swoich pracach Magdalena Lazar konstruuje wizje form oporu przeciwko wyzyskowi systemu kapitalistycznego – od negacji pieniądza jako czynnika warunkującego wszelkie mechanizmy, przez halucynacje jako możliwość wymknięcia się logice zakładającej ciągłą gotowość do pracy, aż po pakt mykologiczny, który stanowi przeciwwagę dla praktyk zawłaszczania ciała w systemie opartym na przymusie nieustannej reprodukcji siły roboczej. Pragnienie redefinicji związków między poszczególnymi bytami oraz wypracowania nowych form współpracy między ludzkimi i nie-ludzkimi podmiotami wybrzmiewa również na poziomie koncepcji aranżacji wystawy. Aranżacja opiera się bowiem na włączeniu w przestrzeń ekspozycji elementów takich jak sufit czy przejścia między salami, które potraktowane zostaną jako przestrzenie warte eksploracji. Zwrócenie uwagi na te z pozoru „drugorzędne", „neutralne" elementy pozwala podkreślić konieczność poszerzenia pola naszej optyki i włączenia w obręb refleksji tego, co, choć może wydawać się mniej znaczące, w istocie stanowi równorzędny komponent rzeczywistości.

Magdalena Lazar (ur. 1986)

Artystka wizualna. W swojej twórczości odwołuje się często do prawdziwych wydarzeń, w które trudno uwierzyć oraz podaje w wątpliwość sztywne struktury. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz University of the Arts (UdK) w Berlinie.

Jej prace były pokazywane na wielu polskich i zagranicznych wystawach, m.in. w:

 • Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie,
 • Bunkrze Sztuki i Cricotece w Krakowie,
 • BWA w Katowicach,
 • BWA w Tarnowie,
 • MS2 w Łodzi,
 • Temporary Gallery w Kolonii,
 • Galerii Centrala w Birmingham (UK),
 • MeetFactory w Pradze (CZ),
 • Chongqing Dimensions Art Centre (DAC) w Chinach,
 • Album Arte w Rzymie,
 • Institut fur Alles Mögliche w Berlinie.

Działalność artystyczną poszerza o praktyki kuratorskie.

Zofia Małysa-Janczy (ur. 1991)

Kuratorka, historyczka sztuki, romanistka. Członkini Sekcji Polskiej AICA. Ukończyła historię sztuki i filologię francuską na UJ, gdzie w 2023 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Kuratorka wystaw realizowanych w Polsce i za granicą, m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Tarnowie, krakowskich galeriach Widna, Shefter Gallery, Szara Kamienica, Nordic Artists' Centre Dale (NO) oraz praskiej Meet Factory (CZ). Autorka artykułów naukowych oraz esejów z zakresu sztuki współczesnej i literaturoznawstwa. Od 2021 r. realizuje projekt „Kunstkamera. Prywatne kolekcje sztuki i designu".

Kuratorka: Zofia Małysa-Janczy

Sfinansowano ze środków Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Partner Fundacja Artystyczna Podróż Hestii i STU ERGO Hestia. Prace prezentowane na wystawie powstały podczas rezydencji w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach programu "Rzeźba wszędzie".