Marka instytucji, copywriting i promocja w mediach społecznościowych - szkolenie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Marka instytucji, copywriting i promocja w mediach społecznościowych - szkolenie

25-26.04.2024, godz. 10:00-14:30
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, sala audiowizualna WDK, II piętro

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na cykl szkoleń, które pomogą rozwinąć umiejętności w zakresie: Budowanie marki instytucji oraz Copywriting i promocja w mediach społecznościowych

Marka instytucji - (25 kwietnia 2024 r.)

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat marki jej znaczenia dla rozwoju instytucji. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się czym jest marka i jak ją budować, jakie ma znaczenie przy budowaniu strategii instytucji, jak wpływa na zespół pracowników a także określą  fundamenty marki własnej instytucji oraz roli marki w jej rozwoju i budowie pozycji w społeczności.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • definicje marki
 • marki kultury
 • etapy budowania marki instytucji
 • komunikacja marki
 • znaczenie marki w budowaniu pozycji instytucji oraz zespołu pracowniczego

Czas trwania szkolenia:  4 godziny zegarowe + 0,5 godziny na dłuższą przerwę

Godzina: 10.00 – 14.30.

Copywriting i promocja w mediach społecznościowych (i nie tylko) - (26 kwietnia 2024 r.)

Podczas szkolenia uczestnicy skupią się na zasadach i praktyce tworzenia wartościowych treści w Internecie, poznają narzędzia, które ułatwiają im tworzenie tych treści a także omówione zostaną najskuteczniejsze kanały przekazywania informacji.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • rodzaje komunikacji
 • specyfika komunikatu w internecie
 • internetowe kanały komunikacji
 • marketing treści
 • budowa komunikatu
 • przegląd przydatnych narzędzi online

Czas trwania szkolenia:  4 godziny zegarowe + 0,5 godziny na dłuższą przerwę

Godzina: 10.00 – 14.30.

Prowadząca: Natalia Gromow 

Menadżerka, trenerka, facylitatorka. Absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Marketing Kultury (Uniwersytet Warszawski) Innowacyjne praktyki Public Relations (UG), Psychologia przywództwa i Judaistyka stosowana (Uniwersytet SWPS). Prezeska Stowarzyszenia LABiB, inicjatorka i koordynatorka pilotażowego Badania satysfakcji pracowników bibliotek publicznych, dyrektorka Biblioteki Gdynia. 

Prowadzi szkolenia z rzecznictwa, diagnozy środowiska lokalnego, budowania strategii i marki instytucji kultury, współpracy z samorządem, komunikacji oraz budowania i poprawy dobrostanu zespołów. Interesuje ją tworzenie zdrowego i sprawiedliwego środowiska pracy oraz budowanie pozycji biblioteki jako otwartej, stanowiącej dobro wspólne instytucji, będącej centrum życia społeczności lokalnej.

Przeciwniczka pracy bez sensu i certyfikowana facylitatorka Job Crafting Polska.

Ambasadorka Stowarzyszenia LABiB. 

Koszt i zapisy:

200 zł netto* + 23% VAT - to koszt udziału w jednym czterogodzinnym szkoleniu.

Zapisy odbywają się poprzez przesłanie w formie elektronicznej skanu podpisanego formularza zgłoszenia na adres mailowy: wdk@kulturapodkarpacka.pl

Przed wypełnieniem karty zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z regulaminem! Regulami i karta złoszenia do pobrania ze strony WDK

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

* dla instytucji zwolnionych z VAT netto = brutto