Minigranty dla dużej kultury Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Minigranty dla dużej kultury

18.04-10.05.2024
Mielec, aleja Niepodległości 7, Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Dom Kultury SCK w Mielcu zaprasza do udziału w konkursie inicjatyw kulturalnych pn. „Miasto Młodych” - minigranty Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Jest to druga edycja konkursu, w tym roku skierowana do młodych mieszkańców gminy Mielec w przedziale wiekowym 13-19 lat.

O projektach:

Zgłoszone projekty muszą spełniać warunki określone w regulaminie konkursu, .m.in. wpisywać się w zakres szeroko pojętej działalności kulturalnej, być autorskim pomysłem wnioskodawcy, odpowiadać potrzebom określonej grupy odbiorców, wynikać z konkretnych potrzeb. Projekt musi być realizowany na terenie Mielca. Inicjatywa będzie realizowana przy współpracy z Domem Kultury SCK w Mielcu.

Organizator konkursu przeznaczył na małe granty 10 tys. zł. Planuje dofinansowanie od 2 do 5 zgłoszonych inicjatyw, a maksymalna wartość jednego grantu to 5 tys. zł.

Autorskie projekty mogą zakładać różne formy realizacji: warsztaty, wykłady, spotkania, koncerty, imprezy plenerowe. Organizator konkursu zastrzega jednak, aby każdy z projektów aspirujących do grantów był m.in. ogólnodostępny i nieodpłatny. Do konkursu mogą przystąpić zarówno osoby indywidualne jak również grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby). Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap to poprawne złożenie wniosku, a drugi etap to prezentacja pomysłu przed Kapitułą Konkursową i publicznością.

Cel konkursu

Celem jest wzmacnianie relacji między Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu a młodzieżą. Organizator chce wesprzeć te niekomercyjne inicjatywy kulturalne, które będą w stanie zaangażować mieszkańców Mielca. Ogłoszenie naboru wniosków zaplanowano na 12 kwietnia.

Terminy:

Terminem końcowym składania wniosków jest 10 maja (do godz. 15). Termin ogłoszenia wniosków zakwalifikowanych do konkursu to 17 maja. Drugi etap konkursu, czyli prezentacje przez Kapitułą Konkursową i publicznością zaplanowane są na 29 maja. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Zwycięskie projekty muszą być zrealizowane między 10 czerwca, a 15 października.