Nagrody Honorowe IPN „Świadek Historii” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Nagrody Honorowe IPN „Świadek Historii”

22.11.2021, godz. 16:30
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 83, Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

22 listopada 2021 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, o godz. 16:30 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii” laureatom IX i X edycji.

Tegoroczne wręczenie ze względu na ubiegłoroczne obostrzenia, łączy dwie edycje. Odznaczenia wręczy prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Laureaci IX

  • Józefa Bryg,
  • Jerzy Dębiec,
  • dr Bernadeta Dorota Frysztak,
  • śp. inż. Stanisław Micał,
  • Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.

Laureaci X

  • Teresa Marcelina Mielnik,
  • śp. Kazimierz Rzucidło,
  • Marek Wójcik,
  • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Lubaczów.

Nagroda Honorowa Świadek Historii jest przyznawana instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, których działalność jest zbieżna z ustawową działalnością Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.