Plastykon 2023 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Plastykon 2023

17.05-7.06.2023
Mielec, aleja Niepodległości 7, Dom Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

Dom Kultury zaprasza na XVI edycję Konkursu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości „Plastykon”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich. Finał konkursu odbędzie się 19 czerwca o godz. 10:00 w Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym DK SCK.

Konkurs dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej PLASTYKON to mielecki przegląd prac uczennic i uczniów szkół podstawowych i średnich. Jest podsumowaniem całorocznej twórczości artystycznej na forum miasta. Konkurs powstał z inicjatywy Domu Kultury SCK, który od lat jest jego organizatorem.

Celami konkursu są: przegląd twórczości artystycznej, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia oraz doskonalenie technik. Dla wielu uczniów i uczennic jest to okazja do debiutu artystycznego i wystawienniczego. Tematyka konkursu jest dowolna i nie ogranicza zakresu ocenianych prac.

W pierwszym etapie prace plastyczne są wybierane przez opiekunów artystycznych i nauczycieli w rekrutacji wewnętrznej. 10 najlepszych prac z każdej szkoły bierze udział w ocenianiu przez niezależne jury w trzech kategoriach wiekowych (I kategoria – klasy 1-4 szkoły podstawowej, II kategoria – klasy 5-8 szkoły podstawowej, III kategoria – szkoły średnie).

Nagradzane są różnorodne prace plastyczne: obraz, ilustracja, grafika, kolaż.

W poprzedniej edycji zgłoszono ponad 100 prac. Każdemu „Plastykonowi” towarzyszy pokonkursowa wystawa zwycięskich prac w Domu Kultury SCK.

Termin zgłaszania prac upływa z dniem 7 czerwca 2023 r.