Podkarpacka Diagnoza Kultury Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Podkarpacka Diagnoza Kultury

24.04.2024, godz. 17:00
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, sala audiowizualna WDK II piętro

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki z raportu "Podkarpacka Diagnoza Kultury 2023"

Instytucje kultury stanowią widoczny element lokalnych krajobrazów. Pracują na rzecz swoich wspólnot oraz kultywowania tradycji lokalnych i narodowych, zapoznają też z nowymi trendami, działają na rzecz integracji mieszkańców, a także, po prostu, zapewniają rozrywkę. Stanowią również przedmiot dyskusji - prywatnych, ale też publicznych.

Badanie zrealizowano na rzecz Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie we współpracy z Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego celem jest diagnoza podkarpackiego pola kultury. Raport rysuje jej aktualny obraz, uwzględniający podejmowaną aktywność, skład personalny oraz warunki pracy. Jest to pierwszy taki projekt obejmujący całość województwa i opierający się nie na danych zastanych, ale wykorzystujący materiał zebrany bezpośrednio od podmiotów kultury. Można zatem przyjąć, że stanowi on najbardziej aktualny punkt odniesienia do dyskusji nad kondycją sfery kultury województwa podkarpackiego. Pozwala ustalić, które obszary funkcjonują dobrze, a które potrzebują wsparcia. Wskazuje zróżnicowanie i specjalizacje pewnych organizacji ze względu na podejmowane tematy oraz obszary geograficzne. Używamy tutaj wprawdzie pojęcia „kultura podkarpacka”, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo zróżnicowany obszar, nie tylko pod względem historycznym, ale także geograficznym i funkcjonalnym. Inaczej działają instytucje w dużych miastach, a inaczej w gminach wiejskich. W odmienny sposób funkcjonują podmioty publiczne, a inaczej te z trzeciego sektora. Inne cele realizują muzea, ośrodki kultury i biblioteki. Postaraliśmy się uwzględnić wszystkie te czynniki, które mogą warunkować specyfikę funkcjonowania w różnych obszarach.

Materiał koncentruje się na danych liczbowych. Pytania skonstruowano tak, żeby uniknąć wartościowania. Interpretacje powstały dopiero na bazie otrzymanego materiału. Dopiero interpretacja zgromadzonych danych pozwala zauważyć pewne regularności.