Podkarpackie Wiosenne Spotkanie z Poezją i Piosenką – Pamiętajcie o ogrodach Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Podkarpackie Wiosenne Spotkanie z Poezją i Piosenką – Pamiętajcie o ogrodach

1-31.05.2021
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury - konkurs online

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie organizuje „Podkarpackie Wiosenne Spotkanie z Poezją i Piosenką pamiętajcie o ogrodach”.

Celem spotkania jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na ślad, jaki zostawimy po sobie przyszłym pokoleniom: suchą i spękaną ziemię...?! Czy się ockniemy i zaczniemy chronić otaczającą nas przyrodę? 

Naszym wspólnym obowiązkiem wobec  młodych ludzi i wobec środowiska jest zwrócenie uwagi na ogromny problem, jaki  pojawił się na naszej planecie. Stoimy w obliczu masowego wymierania zwierząt i roślin, których rocznie wymiera od 5 do 500 tysięcy gatunków. Jako ludzie mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, dokonujemy wyborów, a tym samym  rozstrzygamy o własnym losie.

Dzięki realizacji konkursu chcemy rozpropagować konieczność obudzenia się z letargu przyzwyczajeń, konieczność obudzenia – naszych i młodych ludzi – umysłów kierując je ku urokom  i cudownościom świata, który rozpościera się przed naszymi oczyma. Ocalmy życie! – informują organizatorzy.

  • konkurs odbędzie się  w formie on-line,
  • rozstrzygniecie konkursu nastąpi 17 maja 2021 r.

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.